Produkty

EIC vede několik typů účtů určených na co nejlepší pokrytí potřeb investora. Každý investor se může rozhodnout, zda chce investovat jednorázově větší počet finančních prostředků, pravidelně spořit (investovat do podílových fondů už od 10,- EUR / 250,- CZK měsíčně) nebo využít kombinaci těchto možností. Bez omezení při kombinaci fondů jednotlivých správců s konkurenčně nízkými poplatky při přestupu z jednoho fondu do druhého, s využíváním jednoho formuláře (nebo investičního poradce) pro všechny typy fondů a s jedinečným non-stop přehledem o své investici prostřednictvím služby Online.

Všechny typy účtů mají následující společné vlastnosti:

  • Online zadávání pokynů
  • Platební příkazy na převod prostředků z účtu
  • Vedení v různých měnách, přičemž na jednom účtu může mít klient registrovaných více měn
  • O transakcích na účtech je investor informován bezplatně emailem, případně za poplatek poštou
  • Vedení účtu je bezplatné

Investicný účet

Realizace pokynů investora využívajícího poradenství investičního poradce. Poradce může investorovi pokyn připravit prostředníctvom online aplikace, investor jej po přihlášení aktivuje.

Cieľový účet

Je určen na spoření do určeného mixu podílových fondů pravidelnými menšími částkami

Investor si vybírá cílovou částku a čas, za který ji plánuje naspořit a v spolupráci s investičním poradcem mix fondů, do kterých se jeho investice alokují

Spoření má dvě fáze – akumulační, ve které investicí do výnosnějších aktiv dosahuje investor vyšší zhodnocení a stabilizační, během které se rizikovější investice postupně přesouvají do bezpečnějších aktiv, aby před koncem spoření neohrožovali investora možné výkyvy finančních trhů

Obchodný účet

Je určen pro zkušené a profesionální investory, kteří nepotřebují investiční poradenství a kteří investiční pokyny zadávají prostřednictvím online aplikace


Jednorázové investování

Investujte a nechte peníze pracovat. European Investment Centre zastřešuje nejširší paletu podílových fondů na trhu.

Řešení na klíč – Fondové balíky

Složení Fondových balíků bylo navrženo tak, aby se jednotlivé podílové fondy v portfoliu vhodně doplňovali, zabezpečili potřebnou diverzifikaci (podle regionů i tříd aktiv, na které jsou fondy zaměřené) a zajímavý výnos. Který z nich je vhodný pro vás, zjistíte po vyplnění svého investičního profilu asistence svého finančního poradce (kontakty jsou uvedené v záložce Zprostředkovatelé). Jednotlivé varianty Investičních balíků se neliší v kvalitě, ale ve vhodnosti pro konkrétního investora, dané zvláště jeho investičním horizontem, mírou akceptace rizika, cílů a možností.

Řešení na míru

Toto investiční řešení doporučujeme využít pouze zkušenějším investorům, kterým European Investment Centre umožňuje vytvořit portfolio z nejširší nabídky podílových fondů na trhu. Ať už za pomocí poradce, který na základě vašeho profilu navrhne strategickou alokaci vašeho portfolia (Osobní fondový balík), nebo si vlastní portfolio složíte podle svých zkušeností sami a prostřednictvím svého poradce zadáváte pokyny. V každém případě, velký výběr fondů je dobrým předpokladem, avšak správný výběr fondů vycházejících z profilu je základním faktorem úspěšné investice.

Spoření

Je produkt umožňující pravidelné měsíční investování do podílových fondů už od 10,- EUR na fond. Dlouhodobé investování i nižších částek, které je aktivně zhodnocované na finančních trzích, vás zabezpečí v důchodu nebo splní realizaci finančně náročnějších plánů v budoucnu.

European Investment Centre nabízí na Cílovém účtu aktivně řízené spořící schéma rozdělené na dvě fáze – akumulační a stabilizační. V akumulační fázi spoření vám prostřednictvím investování do výnosných aktiv umožníme maximálně zhodnotit vložené peníze. V druhé, tzv. stabilizační fázi postupně přesouváme vaše úspory do bezpečnějších aktiv, čímž chráníme investici před neočekávaným poklesem její hodnoty v posledních letech spoření.

Spoření na klíč – Spořící balíky

Podobně jako při Jednorázové investici, i v případě Spoření vám European Investment Centre nabízí sofistikovaně navržené a aktivně zpravované spořící balíčky. Kombinace fondů v akumulační i stabilizační fázi spoření je nastavená tak, aby vybrané podílové fondy splňovaly růstové i stabilizační cíle a zabezpečovali potřebnou diverzifikaci investice. Spořící balíčky se neliší v kvalitě. Výběr konkrétního z nich vychází z vašeho investičního profilu – horizontu, sklonu k riziku a cílů.

Spoření na míru

Vhodné pro zkušenější investory. Strategie podílových fondů jsou různé a na výběr toho správného pro konkrétní typ investora jsou potřebné odborné znalosti. Vhodné složení portfolia je nejdůležitějším předpokladem naplnění investičních cílů z dlouhodobého hlediska. Spoření na míru má také vycházet z vašeho investičního profilu a horizontu, který vám pomůže vytvořit váš finanční poradce.