Fond: AMBEHYST

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AE
Dlhopisový
dlhopisy - S vysokým výnosom
LU0907331507
Amundi Luxembourg SA
EUR
100 000
4.5%
Rýchle porovnanie