Fond: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
Dlhopisový
dlhopisy - Globálne
LU0557861860
Amundi Luxembourg SA
EUR
100 000
4.5%
Rýchle porovnanie