Fond: INGINA

NN Asia ex Japan
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
LU0113303043
NN investment partners
USD
1 000
5%
Rýchle porovnanie