Fond: PIOIEF

Pioneer Funds - Indian Equity EUR
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
LU0363632075
Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (Pioneer)
EUR
100
5%
Rýchle porovnanie