Fond: PIOIEF

Amundi Funds II - Indian Equity EUR
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
LU0363632075
Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (Pioneer)
EUR
100 000
5%
Rýchle porovnanie