Fond: PIOIEF

Pioneer Funds - Indian Equity EUR
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
LU0363632075
Pioneer Investment Management
EUR
100
5%
Rýchle porovnanie