Fond: PIOTEP

Pioneer Funds - Top European Players USD
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Európa
LU0132195834
Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (Pioneer)
USD
1 000
5%
Rýchle porovnanie