Fond: RZBOEA

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa
AT0000785241
Raiffeisen Capital Management
EUR
100 000
5%
Rýchle porovnanie