Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PARCYBNP Parvest Convertible Bond Asia USD - distribution Y19.10.2017108.1500USD-0.40% 1 000 USD3.00%0.66%2.53%6.46%8.61%7.27%----0.49ročne0.45%
PAREUCBBNP Parvest Convertible Bond Europe19.10.2017157.2200EUR-0.36% 100 EUR3.00%0.38%-0.46%-2.41%-1.34%-0.04%2.42%3.47%3.19%1.69%BOND-CONV-EUPAREUCBEUR-0.3642%-2.23%-0.94%0.960.981.25%1/2-0.1677%10.16%13.11%0.950.96-2.43%2/20.0937%5.14%4.71%0.990.98-0.33%2/2
PARCBYBNP Parvest Convertible Bond Europe EUR - distribution Y19.10.201796.0300EUR-0.36% 100 EUR3.00%0.39%-0.47%-2.42%-2.21%-0.92%----0.87ročne0.91%BOND-CONV-EUPAREUCBEUR0.0937%5.14%4.71%0.990.98-0.33%2/2
PARESCBBNP Parvest Convertible Bond Europe Small Cap19.10.2017170.6500EUR-0.54% 100 EUR3.00%0.45%0.96%2.19%4.60%6.05%6.39%5.27%5.35%4.85%
PARCESCBNP Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR - distribution Y19.10.2017132.7700EUR-0.54% 100 EUR3.00%0.45%0.97%2.19%3.54%4.98%----1.33ročne1.00%
PARCBEBNP Parvest Convertible Bond World EUR19.10.2017161.3800EUR-0.16% 100 EUR3.00%0.94%0.89%3.15%4.57%5.85%3.22%---BOND-CONV-GLBPARCBEUSD0.3901%2.11%-1.26%0.881.22-3.75%3/30.1342%-10.09%-4.62%0.881.23-4.38%3/30.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
PARCBWEBNP Parvest Convertible Bond World EUR hedged - distribution Y19.10.201787.4700EUR-0.15% 100 EUR3.00%0.95%0.96%3.14%3.66%4.91%----0.75ročne0.86%BOND-CONV-GLBPARCBEUSD0.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
PARCBHCZBNP Parvest Convertible Bond World H CZK19.10.201731.6800CZK0.03% 100 000 EUR3.00%1.12%0.67%2.99%4.31%5.35%2.23%---BOND-CONV-CZKPARCBHCZUSD0.3901%2.11%-1.26%0.881.22-3.75%3/30.1342%-10.09%-4.62%0.881.23-4.38%3/30.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
PARCAARBNP PARVEST Cross Asset Absolute Return EUR19.10.201797.9300EUR-0.25% 100 EUR3.00%0.20%0.10%-1.47%-2.42%0.09%-----0.3642%3.54%-0.1677%1.02%
PARBEUBNP Parvest Diversified Dynamic19.10.2017252.6100EUR-0.24% 100 EUR3.00%1.71%2.62%4.81%7.06%6.99%4.90%5.39%4.03%1.92%BAL-BAL-EURPARBEUEUR-0.3642%7.81%6.21%0.800.700.84%9/24-0.1677%1.93%0.81%0.810.761.35%13/230.0937%6.15%11.82%0.911.224.36%9/26
PARDDBNP Parvest Diversified Dynamic EUR - distribution Y19.10.2017134.8700EUR-0.24% 100 EUR3.00%1.70%2.62%4.81%4.32%4.25%----3.38ročne2.51%BAL-BAL-EURPARBEUEUR0.0937%6.15%11.82%0.911.224.36%9/26
PAREEMBNP Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR19.10.2017110.7800EUR100 EUR3.00%0.14%0.24%0.70%0.78%0.67%0.33%0.41%0.44%-BOND-ST- EURPAREEMEUR-0.3642%1.30%0.21%0.550.280.11%3/8-0.1677%-0.06%0.27%0.520.35-0.05%6/100.0937%1.83%1.25%0.560.300.62%4/9
PAREC6MBNP Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR - distribution Y19.10.2017103.2200EUR100 EUR3.00%0.13%0.24%0.70%0.57%0.47%----0.21ročne0.20%BOND-ST- EURPAREEMEUR0.0937%1.83%1.25%0.560.300.62%4/9
PARAUBNP Parvest Equity Australia AUD19.10.2017899.6200AUD-0.43% 1 000 AUD3.00%3.79%2.69%1.81%3.94%6.06%1.65%6.01%4.70%0.98%
PARAUSBNP Parvest Equity Australia AUD - distribution Y19.10.2017452.8400AUD-0.43% 1 000 AUD3.00%3.79%2.69%1.81%-0.29%1.74%----18.82ročne4.16%
PARAUEBNP Parvest Equity Australia EUR19.10.2017598.1800EUR-0.49% 100 EUR3.00%3.54%0.57%-3.80%-2.21%0.88%----
PAREBSABNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR19.10.2017650.1100EUR-1.94% 100 EUR3.00%3.10%3.45%4.50%10.62%10.73%11.80%---EQ-ASPACPARBSAUUSD0.3901%10.92%11.44%0.881.08-0.31%4/130.1342%-3.25%-9.00%0.811.086.49%3/130.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSAEBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR - distribution Y19.10.2017429.7100EUR-1.94% 100 EUR3.00%3.10%3.45%4.50%8.03%8.14%----9.78ročne2.28%EQ-ASPACPARBSAUUSD0.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSAUBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan USD19.10.2017151.1400USD-1.29% 100 000 EUR3.00%2.11%5.19%15.90%22.80%20.74%9.35%---EQ-ASPACPARBSAUUSD0.3901%10.92%11.44%0.881.08-0.31%4/130.1342%-3.25%-9.00%0.811.086.49%3/130.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSYYBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan USD - distribution Y19.10.2017508.5800USD-1.29% 100 000 EUR3.00%2.11%5.19%15.90%19.95%17.95%----10.30ročne2.03%EQ-ASPACPARBSAUUSD0.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PAREBSBNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO19.10.2017486.7300EUR-0.39% 100 EUR3.00%1.76%2.28%4.75%9.62%16.89%8.43%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSEEBNP Parvest Equity Best Selection Euro EUR19.10.2017526.4700EUR-0.38% 100 EUR3.00%1.81%2.48%5.14%10.23%17.76%9.25%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PARBSEBNP Parvest Equity Best Selection Euro EUR - distribution Y19.10.2017290.9600EUR-0.38% 100 EUR3.00%1.81%2.47%5.13%6.67%13.96%----9.20ročne3.16%EQ-EUPAREBSEEEUR0.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSHCZBNP Parvest Equity Best Selection Euro H CZK19.10.201744.7600CZK100 000 EUR3.00%2.31%2.40%5.12%9.68%16.65%8.64%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSEPBNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE19.10.2017156.1400EUR-0.45% 100 EUR3.00%1.15%0.68%2.19%6.59%12.03%5.89%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PAREBSCHBNP Parvest Equity Best Selection Europe CHF19.10.2017141.2900CHF-0.55% 100 000 EUR3.00%0.81%5.48%10.99%15.32%20.46%5.15%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSECBNP Parvest Equity Best Selection Europe CHF - distribution Y19.10.2017125.9000CHF-0.55% 100 000 EUR3.00%0.82%5.48%10.99%11.56%16.54%----3.83ročne3.04%EQ-EUPAREBSEEUR0.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PAREBSEBNP Parvest Equity Best Selection Europe EUR19.10.2017217.0400EUR-0.45% 100 EUR3.00%1.21%0.86%2.57%7.19%12.87%6.69%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSEUBNP Parvest Equity Best Selection Europe EUR - distribution Y19.10.2017139.7300EUR-0.46% 100 EUR3.00%1.21%0.86%2.58%3.70%9.20%----4.58ročne3.28%EQ-EUPAREBSEEUR0.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSWEBNP Parvest Equity Best Selection World EUR - accumulation19.10.2017126.0100EUR-0.80% 100 EUR3.00%2.94%2.56%3.53%7.89%13.10%----EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBSWEDBNP Parvest Equity Best Selection World EUR - distribution Y19.10.2017122.9900EUR-0.79% 100 EUR3.00%2.95%2.57%3.54%5.30%10.39%----2.90ročne2.36%EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBSWUBNP Parvest Equity Best Selection World USD - accumulation19.10.2017114.7300USD-0.15% 1 000 USD3.00%1.96%4.29%14.82%19.75%23.33%----EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBREUBNP Parvest Equity Brazil EUR19.10.201791.3400EUR-1.04% 100 EUR3.00%0.63%11.38%4.65%4.87%5.10%----EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARBRBNP Parvest Equity Brazil USD19.10.2017108.2700USD-0.40% 1 000 USD3.00%-0.34%13.24%15.22%16.41%14.58%0.76%-3.75%-6.31%-3.58%EQ-BRPARBRBRL14.1307%40.78%60.66%0.971.2014.66%2/413.3551%-12.33%-0.91%0.931.12-9.78%4/510.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARBUSBNP Parvest Equity Brazil USD - distribution Y19.10.201775.2500USD-0.40% 1 000 USD3.00%-0.34%13.24%15.22%12.95%11.18%----2.00ročne2.66%EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARCHEBNP Parvest Equity China EUR19.10.2017147.7500EUR-2.36% 100 EUR3.00%2.28%7.59%13.10%22.53%20.22%12.26%---EQ-CNPARCHUCNY2.0065%14.11%17.26%0.931.072.31%6/121.9917%-8.93%0.93%0.901.13-9.72%10/122.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARBCSUBNP Parvest Equity China EUR - distribution Y19.10.2017120.9400EUR-2.36% 100 EUR3.00%2.27%7.60%13.09%19.93%17.66%----2.29ročne1.89%EQ-CNPARCHUCNY2.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARCHUBNP Parvest Equity China USD19.10.2017414.5000USD-1.72% 1 000 USD3.00%1.29%9.41%25.43%36.02%31.08%9.81%---EQ-CNPARCHUCNY2.0065%14.11%17.26%0.931.072.31%6/121.9917%-8.93%0.93%0.901.13-9.72%10/122.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARBCSBNP Parvest Equity China USD - distribution Y19.10.2017257.0300USD-1.71% 1 000 USD3.00%1.29%9.41%25.44%33.19%28.35%----4.32ročne1.68%EQ-CNPARCHUCNY2.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PAREEEEBNP Parvest Equity Europe Emerging EUR19.10.2017119.0600EUR-1.06% 100 EUR3.00%1.31%4.93%4.00%6.96%18.31%5.55%---EQ-CEEPAREEEEEUR-0.3642%29.59%59.28%0.811.3618.89%3/15-0.1677%-3.57%0.39%0.861.53-4.26%12/150.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
PAREYBNP Parvest Equity Europe Emerging EUR - distribution Y19.10.2017250.3100EUR-1.06% 100 EUR3.00%1.32%4.93%4.01%3.19%-61.95%----8.76ročne3.50%EQ-CEEPAREEEEEUR0.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
PAREEGBNP Parvest Equity Europe Growth EUR19.10.201748.1500EUR-0.43% 100 EUR3.00%1.52%0.96%2.84%7.67%12.84%7.10%---EQ-EUPAREEGEUR-0.3642%7.94%7.99%0.841.02-0.11%18/35-0.1677%16.54%18.33%0.901.15-4.51%22/340.0937%6.28%1.51%0.971.07-5.19%34/40
PAREGYBNP Parvest Equity Europe Growth EUR - distribution Y19.10.2017148.5000EUR-0.44% 100 EUR3.00%1.52%0.96%2.84%4.17%9.18%----4.85ročne3.27%EQ-EUPAREEGEUR0.0937%6.28%1.51%0.971.07-5.19%34/40
PAREEGUBNP Parvest Equity Europe Growth USD19.10.201757.0700USD0.21% 1 000 USD3.00%0.53%2.66%14.05%19.52%23.02%----
PAREMCBNP Parvest Equity Europe Mid Cap EUR19.10.2017814.5700EUR-0.81% 100 EUR3.00%1.28%3.73%5.27%12.61%14.79%11.74%12.44%10.82%4.42%
PAREMYBNP Parvest Equity Europe Mid Cap EUR - distribution Y19.10.2017481.7500EUR-0.81% 100 EUR3.00%1.28%3.73%5.27%10.13%12.26%----10.32ročne2.14%
PAREMCUBNP Parvest Equity Europe Mid Cap USD19.10.2017965.5700USD-0.16% 1 000 USD3.00%0.30%5.48%16.75%25.00%25.16%----
PAREUSCBNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR19.10.2017217.8800EUR-0.83% 100 EUR3.00%1.44%4.21%6.85%15.81%17.00%14.71%15.78%14.06%-EQ-EU-SCPAREUSCEUR-0.3642%0.72%-3.77%0.921.12-4.61%4/5-0.1677%43.86%40.32%0.901.24-5.98%3/50.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PARESYBNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR - distribution Y19.10.2017197.4400EUR-0.83% 100 EUR3.00%1.44%4.21%6.84%13.24%14.41%----4.19ročne2.12%EQ-EU-SCPAREUSCEUR0.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PARESCUBNP Parvest Equity Europe Small Cap USD19.10.2017258.2200USD-0.18% 1 000 USD3.00%0.47%5.97%18.49%28.56%27.57%----EQ-EU-SCPAREUSCEUR0.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1128