Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PAREVBNP Parvest Equity Europe Value19.10.2017176.3400EUR-0.46% 100 EUR3.00%1.27%3.60%8.25%9.05%17.98%8.12%8.18%5.87%-0.74%EQ-EU-VALPAREVEUR-0.3642%11.33%5.90%0.981.08-6.34%2/2-0.1677%22.13%17.42%0.971.102.95%1/20.0937%7.96%4.99%0.991.11-3.86%2/2
PAREVYBNP Parvest Equity Europe Value EUR - distribution Y19.10.2017112.1400EUR-0.45% 100 EUR3.00%1.27%3.60%8.24%5.32%13.94%----3.65ročne3.25%EQ-EU-VALPAREVEUR0.0937%7.96%4.99%0.991.11-3.86%2/2
PARGEEBNP Parvest Equity Germany EUR19.10.2017296.8600EUR-0.59% 100 EUR3.00%3.58%6.22%7.82%14.80%20.31%11.73%---EQ-GERPARGEEEUR-0.3642%9.54%11.36%0.940.981.98%2/3-0.1677%17.45%23.26%0.951.02-6.22%2/30.0937%4.64%4.66%0.991.01-0.01%2/3
PARGYBNP Parvest Equity Germany EUR - distribution Y19.10.2017248.9400EUR-0.59% 100 EUR3.00%3.58%6.22%7.81%12.09%17.47%----5.57ročne2.24%EQ-GERPARGEEEUR0.0937%4.64%4.66%0.991.01-0.01%2/3
PARHDPEBNP Parvest Equity High Dividend Pacific EUR19.10.201778.4300EUR-0.76% 100 EUR3.00%2.63%1.87%-2.62%-0.06%4.30%5.86%---EQ-HD-ASPACPARHDPEUSD0.0923%-0.32%-3.37%0.901.03-3.03%2/2
PARHYBNP Parvest Equity High Dividend Pacific EUR - distribution Y19.10.201748.3900EUR-0.76% 100 EUR3.00%2.61%1.87%-2.62%-3.85%0.31%----1.95ročne4.03%EQ-HD-ASPACPARHDPEUSD0.0923%-0.32%-3.37%0.901.03-3.03%2/2
PARHDPUBNP Parvest Equity High Dividend Pacific USD19.10.2017115.9000USD-0.11% 100 000 EUR3.00%1.63%3.58%8.00%10.94%13.72%3.54%---
PARHDPYBNP Parvest Equity High Dividend Pacific USD - distribution Y19.10.201792.6300USD-0.12% 100 000 EUR3.00%1.63%3.58%8.00%6.77%9.44%----3.33ročne3.59%
PARHDUEBNP Parvest Equity High Dividend USA EUR19.10.2017216.5500EUR-0.59% 100 EUR3.00%2.34%-0.46%-6.33%-6.92%2.91%8.55%---EQ-HD-USPARHDUUUSD0.3901%25.90%27.36%0.910.884.54%1/30.1342%-7.03%-5.40%0.920.95-1.93%2/30.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHDUYBNP Parvest Equity High Dividend USA EUR hedged - distribution Y19.10.201744.2600EUR0.07% 100 EUR3.00%1.26%0.82%3.00%-0.32%7.92%----0.93ročne2.10%EQ-HD-USPARHDUUUSD0.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHDUHEBNP Parvest Equity High Dividend USA H EUR19.10.201757.4100EUR0.05% 100 EUR3.00%1.23%0.84%3.07%2.13%10.64%5.10%---EQ-HD-USPARHDUUUSD0.3901%25.90%27.36%0.910.884.54%1/30.1342%-7.03%-5.40%0.920.95-1.93%2/30.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHDUUBNP Parvest Equity High Dividend USA USD19.10.2017128.2500USD0.05% 1 000 USD3.00%1.35%1.22%3.88%3.32%12.21%6.18%---EQ-HD-USPARHDUUUSD0.3901%25.90%27.36%0.910.884.54%1/30.1342%-7.03%-5.40%0.920.95-1.93%2/30.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHYEBNP Parvest Equity High Dividend USA USD - distribution Y19.10.2017136.3300USD0.06% 1 000 USD3.00%1.36%1.22%3.89%1.15%9.85%----2.81ročne2.06%EQ-HD-USPARHDUUUSD0.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARIEBNP Parvest Equity India EUR18.10.2017143.9600EUR-0.92% 100 EUR3.00%2.74%-1.32%-3.15%14.03%6.29%7.25%---EQ-INDPARIUINR6.7028%2.54%-7.08%0.940.94-9.86%10/107.3805%-0.46%3.83%0.881.09-3.97%7/98.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARIYEBNP Parvest Equity India EUR - distribution Y18.10.2017107.3700EUR-0.91% 100 EUR3.00%2.76%-1.31%-3.15%12.74%5.09%----1.27ročne1.18%EQ-INDPARIUINR8.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARIUBNP Parvest Equity India USD18.10.2017143.2900USD-0.71% 1 000 USD3.00%1.09%-0.31%6.71%25.75%15.15%4.68%---EQ-INDPARIUINR6.7028%2.54%-7.08%0.940.94-9.86%10/107.3805%-0.46%3.83%0.881.09-3.97%7/98.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARIYBNP Parvest Equity India USD - distribution Y18.10.2017126.3600USD-0.72% 1 000 USD3.00%1.10%-0.31%6.71%24.35%13.86%----1.34ročne1.06%EQ-INDPARIUINR8.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARINEBNP Parvest Equity Indonesia EUR19.10.2017110.6800EUR-1.31% 100 EUR3.00%-1.40%-2.22%-8.20%-1.05%-8.07%0.87%---
PARINUBNP Parvest Equity Indonesia USD19.10.2017209.0200USD-0.65% 1 000 USD3.00%-2.34%-0.56%1.83%9.85%0.24%-1.34%---
PARINDYBNP Parvest Equity Indonesia USD - distribution Y19.10.2017169.2200USD-0.65% 1 000 USD3.00%-2.34%-0.56%1.82%8.05%-1.40%----2.72ročne1.61%
PARJEUBNP Parvest Equity Japan EUR19.10.201740.6000EUR0.20% 100 EUR3.00%5.07%5.21%3.15%5.78%10.09%----EQ-JAPPARJPJPY0.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJFBNP Parvest Equity Japan (Hedged EUR)19.10.201791.2400EUR0.42% 100 EUR3.00%4.50%8.16%17.58%14.26%29.40%9.08%15.80%8.87%-2.15%EQ-JAPPARJPJPY-0.0135%2.19%-2.71%0.931.12-5.18%10/100.0911%16.61%14.32%0.941.20-0.48%8/100.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJPBNP Parvest Equity Japan JPY19.10.20175 414.0000JPY0.41% 150 000 JPY3.00%4.58%8.30%17.98%14.80%30.05%10.14%17.27%10.06%-0.63%EQ-JAPPARJPJPY-0.0135%2.19%-2.71%0.931.12-5.18%10/100.0911%16.61%14.32%0.941.20-0.48%8/100.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJAYBNP Parvest Equity Japan JPY - distribution Y19.10.20174 001.0000JPY0.40% 150 000 JPY3.00%4.57%8.31%17.95%12.55%27.50%----67.00ročne1.67%EQ-JAPPARJPJPY0.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJSCBNP Parvest Equity Japan Small Cap19.10.201712 260.0000JPY-0.85% 150 000 JPY3.00%2.12%5.32%24.82%27.62%39.56%20.47%27.13%23.00%7.48%EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0135%12.59%26.12%0.910.8415.54%1/20.0911%20.98%10.07%0.910.9311.61%1/20.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCEUBNP Parvest Equity Japan Small Cap EUR19.10.201791.9300EUR-1.09% 100 EUR3.00%2.58%2.29%8.57%17.57%18.10%----EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCEBNP Parvest Equity Japan Small Cap (Hedged EUR)19.10.2017172.0900EUR-0.85% 100 EUR3.00%2.07%5.10%23.65%26.90%38.68%19.32%25.65%21.81%6.50%EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0135%12.59%26.12%0.910.8415.54%1/20.0911%20.98%10.07%0.910.9311.61%1/20.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCYBNP Parvest Equity Japan Small Cap JPY - distribution Y19.10.20179 139.0000JPY-0.86% 150 000 JPY3.00%2.11%5.30%24.80%25.47%37.20%----124.00ročne1.36%EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJUSBNP Parvest Equity Japan USD19.10.201748.1200USD0.84% 1 000 USD3.00%4.04%6.98%14.38%17.39%20.00%----EQ-JAPPARJPJPY0.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARLAEBNP Parvest Equity Latin America EUR19.10.2017521.2300EUR-0.84% 100 EUR3.00%-1.48%3.45%0.93%5.91%2.61%----EQ-LATAMPARLAUSD0.0923%-16.04%-12.35%0.951.196.73%1/10
PARLABNP Parvest Equity Latin America USD19.10.2017617.8500USD-0.20% 1 000 USD3.00%-2.43%5.20%11.12%17.56%11.88%-1.50%-4.04%-5.21%-2.94%EQ-LATAMPARLAUSD0.3901%53.29%60.61%0.911.111.25%3/90.1342%-38.72%-37.85%0.911.206.78%2/90.0923%-16.04%-12.35%0.951.196.73%1/10
PARLAYBNP Parvest Equity Latin America USD - distribution Y19.10.2017387.8100USD-0.20% 1 000 USD3.00%-2.43%5.20%11.12%14.62%9.09%----8.95ročne2.31%EQ-LATAMPARLAUSD0.0923%-16.04%-12.35%0.951.196.73%1/10
PARNSCBNP PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP EUR19.10.2017355.3200EUR-0.69% 100 000 EUR3.00%0.40%2.55%7.83%9.55%16.06%21.18%---
PARNSYBNP Parvest Equity Nordic Small Cap EUR - distribution Y19.10.2017337.5800EUR-0.69% 100 000 EUR3.00%0.40%2.55%7.84%7.19%13.56%----6.95ročne2.06%
PARREBNP Parvest Equity Russia EUR19.10.2017120.2900EUR-1.67% 100 EUR3.00%2.77%9.45%-0.26%-2.82%14.61%13.84%---EQ-RUSPARRERUB10.8910%39.21%46.26%0.650.929.30%3/912.9727%67.42%55.51%0.640.8617.73%1/98.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
PARRYBNP Parvest Equity Russia EUR - distribution Y19.10.201788.8200EUR-1.68% 100 EUR3.00%2.75%9.45%-0.27%-7.16%9.49%----4.11ročne4.63%EQ-RUSPARRERUB8.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
PARROPPBNP Parvest Equity Russia Opportunities EUR19.10.201777.4200EUR-1.74% 100 EUR3.00%2.62%10.33%1.61%-0.13%19.66%----EQ-RUSPARRERUB8.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
PARROYBNP Parvest Equity Russia Opportunities USD - distribution Y19.10.201769.6600USD-1.09% 1 000 USD3.00%1.65%12.21%12.72%6.09%24.86%----2.75ročne3.95%EQ-RUSPARRURUB8.5102%10.66%18.44%0.770.957.89%2/11
PARRUBNP Parvest Equity Russia USD19.10.201791.7800USD-1.10% 1 000 USD3.00%1.64%12.20%12.71%10.86%30.48%12.51%2.98%1.25%-EQ-RUSPARRURUB10.8910%39.21%49.24%0.690.9611.20%2/912.9727%57.35%55.51%0.750.934.83%4/98.5102%10.66%18.44%0.770.957.89%2/11
PARTUBNP Parvest Equity Turkey EUR19.10.2017202.9600EUR1.64% 100 EUR3.00%0.03%-3.46%3.42%22.09%7.72%-3.17%7.42%1.41%3.07%EQ-TURPARTUTRY10.0868%17.42%22.18%0.901.193.35%2/410.9059%-18.90%-16.50%0.891.305.73%1/39.9837%50.48%49.46%0.851.14-6.66%3/3
PARTUYBNP Parvest Equity Turkey EUR - distribution Y19.10.2017144.9700EUR1.64% 100 EUR3.00%0.03%-3.47%3.42%17.56%3.73%----5.27ročne3.64%EQ-TURPARTUTRY9.9837%50.48%49.46%0.851.14-6.66%3/3
PARETBNP Parvest Equity Turkey USD19.10.201770.8700USD2.30% 100 000 EUR3.00%-0.95%-1.84%14.68%35.51%17.45%-5.29%---EQ-TURPARETTRY10.0868%17.42%23.74%0.901.194.93%1/410.9059%-19.47%-16.50%0.901.243.57%2/39.9837%50.48%49.46%0.851.14-6.66%3/3
PAREUSABNP Parvest EQUITY USA EUR19.10.2017121.0500EUR-0.71% 100 EUR3.00%4.38%2.99%-0.92%3.16%11.63%----
PARUSAEBNP Parvest Equity USA EUR - distribution Y19.10.201777.5400EUR-0.70% 100 EUR3.00%4.39%2.99%-0.91%1.19%9.49%----1.52ročne1.96%
PARUSABNP PARVEST EQUITY USA EUR hedged19.10.2017153.4900EUR-0.06% 100 EUR3.00%3.24%4.34%9.04%13.18%19.95%5.32%3.16%--EQ-USPARUSUSD0.3901%12.99%6.04%0.870.99-6.87%16/190.1342%0.06%-1.39%0.851.081.57%7/180.0923%15.75%12.86%0.951.27-7.07%13/16
PARUGEBNP Parvest Equity USA Growth EUR19.10.2017253.9600EUR-0.90% 100 EUR3.00%2.72%0.47%-0.40%4.79%10.24%12.23%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGYBNP Parvest Equity USA Growth EUR hedged - distribution Y19.10.2017158.1900EUR-0.26% 100 EUR3.00%1.59%1.78%9.51%13.15%16.61%----2.13ročne1.35%EQ-US-GROPARUSGUSD0.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGHCZBNP Parvest Equity USA Growth H CZK19.10.2017267.1500CZK-0.25% 100 000 EUR3.00%1.57%1.51%8.99%13.87%17.08%8.17%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGHEBNP Parvest Equity USA Growth H EUR19.10.2017173.0600EUR-0.27% 100 EUR3.00%1.56%1.75%9.59%14.83%18.38%8.82%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUSGBNP Parvest Equity USA Growth USD19.10.201773.4400USD-0.26% 1 000 USD3.00%1.72%2.16%10.47%16.33%20.22%9.77%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1128