Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosKategória fonduRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PAREILBNP Parvest Bond Euro Inflation-linked EUR - distribution Y19.02.2018115.4000EUR100 EUR3.00%-0.53%-0.59%0.94%2.07%0.67%----1.50ročne1.30%BOND-INFL-EURPAREINBEUR0.0937%6.23%11.49%0.941.392.89%1/4
PARBELTBNP Parvest BOND EURO LONG TERM19.02.2018846.7600EUR100 000 EUR3.00%-0.86%-1.51%-0.26%1.49%3.23%0.33%---BOND-LT-EURPARBELTEUR-0.3642%6.68%8.78%0.991.280.12%1/2-0.1677%1.77%1.56%0.981.29-0.28%2/20.0937%34.31%40.64%0.991.170.65%1/2
PARESTBBNP Parvest Bond Euro Short Term19.02.2018123.0500EUR100 EUR3.00%-0.12%-0.42%-0.46%-0.54%-0.52%-0.28%0.33%0.66%1.45%BOND-ST- EURPARESTBEUR-0.3642%1.30%-0.17%0.550.50-0.65%7/8-0.1677%0.04%0.27%0.560.64-0.08%7/100.0937%1.83%1.74%0.710.870.13%6/9
PARJYBBNP Parvest Bond JPY19.02.201822 881.0000JPY150 000 JPY3.00%0.14%0.00%0.04%-0.29%0.41%1.26%1.27%1.42%1.31%BOND-JPYPARJYBJPY-0.0135%4.24%4.17%0.970.920.27%1/20.0911%0.42%0.55%0.981.01-0.13%2/20.0677%5.34%4.95%0.950.870.28%1/2
PARBJPBNP Parvest Bond JPY - distribution Y19.02.201811 899.0000JPY150 000 JPY3.00%0.13%0.00%0.04%-0.29%0.05%----42.00ročne0.35%BOND-JPYPARJYBJPY0.0677%5.34%4.95%0.950.870.28%1/2
PARUHYBBNP PARVEST BOND USA HIGH YIELD19.02.2018239.2200USD1 000 USD3.00%-1.32%-0.42%0.42%0.78%2.52%2.47%2.76%3.84%5.47%BOND-HY-USDPARUHYBUSD0.3901%20.16%18.05%0.881.19-5.92%4/40.1342%-7.27%-5.93%0.891.16-0.38%3/40.0923%0.87%-0.85%0.961.19-1.87%4/4
PARUSYYBNP Parvest Bond USA High Yield USD - distribution Y19.02.2018103.7700USD1 000 USD3.00%-1.32%-0.42%0.43%0.79%-----5.99ročne5.77%BOND-HY-USDPARUHYBUSD0.0923%0.87%-0.85%0.961.19-1.87%4/4
PARBUBNP Parvest Bond USD16.02.2018727.1700USD0.12% 1 000 USD3.00%-1.58%-2.02%-2.34%-1.17%0.22%-0.48%---BOND-USDPARBUUSD0.3901%0.56%-1.58%0.731.17-2.17%7/80.1342%-2.03%-2.36%0.690.960.23%6/70.0923%2.96%7.53%0.720.835.05%2/7
PARBUSYBNP Parvest Bond USD - distribution Y16.02.2018317.1600USD0.12% 1 000 USD3.00%-1.58%-2.02%-2.34%-1.17%-2.35%----8.41ročne2.65%BOND-USDPARBUUSD0.0923%2.96%7.53%0.720.835.05%2/7
PARBUEBNP Parvest Bond (USD) EUR16.02.2018123.0300EUR0.36% 100 EUR3.00%-3.36%-7.54%-7.83%-11.12%-14.50%-3.46%---BOND-USDPARBUUSD0.3901%0.56%-1.58%0.731.17-2.17%7/80.1342%-2.03%-2.36%0.690.960.23%6/70.0923%2.96%7.53%0.720.835.05%2/7
PARBWEMBNP PARVEST BOND WORLD EMERGING19.02.2018359.1400EUR100 EUR3.00%-3.36%-6.04%-5.04%-7.57%-9.21%1.34%3.49%--BOND-GEMPARBWLUUSD0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWEABNP Parvest Bond World Emerging AUD hedged - distribution Y19.02.201885.2900AUD1 000 AUD3.00%-2.51%-2.41%-3.62%-2.53%-0.65%----4.90ročne5.75%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
BNPWEHBNP PARVEST BOND WORLD EMERGING [Classic H EUR, C]19.02.201898.8900EUR100 EUR3.00%-2.21%-1.45%-------BOND-CZK
PAREYEBNP Parvest Bond World Emerging EUR - distribution Y19.02.2018269.1700EUR100 EUR3.00%-3.35%-6.04%-5.04%-7.57%-14.29%----17.85ročne6.63%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLUSBNP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL19.02.201892.9600USD1 000 USD3.00%1.05%7.73%4.86%8.85%14.10%1.29%---BOND-GEMPARBWLUSUSD0.3901%11.39%7.65%0.881.43-8.43%16/170.1342%-22.60%-13.78%0.821.41-3.16%16/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLEBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR19.02.2018102.6300EUR100 EUR3.00%-0.30%2.23%-0.34%-1.32%-1.75%-1.10%---BOND-GEMPARBWLUUSD0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWELEBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR - distribution Y19.02.201867.5800EUR100 EUR3.00%-0.31%2.22%-0.35%-1.33%-8.02%----4.80ročne7.10%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLHEBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR hedged19.02.201894.5300EUR100 EUR3.00%0.83%7.04%3.72%7.32%12.04%0.03%---BOND-EURPARBWLHEEUR0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWELHBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR hedged - distribution Y19.02.201859.4400EUR100 EUR3.00%0.81%7.00%3.73%7.27%4.83%----3.69ročne6.21%BOND-EURPARBWLHEEUR0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLUBNP Parvest Bond World Emerging Local USD19.02.2018145.6100USD1 000 USD3.00%1.09%7.87%5.13%9.27%14.67%1.80%---BOND-GEMPARBWLUUSD0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWELUBNP Parvest Bond World Emerging Local USD - distribution Y19.02.201871.7000USD1 000 USD3.00%1.09%7.85%5.12%9.27%7.50%----4.32ročne6.03%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWEYBNP Parvest Bond World Emerging USD - distribution Y19.02.201882.6600USD1 000 USD3.00%-1.99%-0.85%0.18%2.35%0.15%----4.66ročne5.64%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWEBNP Parvest Bond World EUR19.02.2018329.3300EUR100 EUR3.00%-1.65%-3.81%-4.31%-6.41%-8.56%-1.90%---BOND-INGR-GLBPARBWEUSD0.3901%1.21%-1.74%0.921.63-3.46%3/40.1342%-6.49%-4.48%0.931.801.69%2/20.0923%3.82%1.16%0.871.58-4.82%5/5
PARWEYEBNP Parvest Bond World EUR - distribution Y19.02.2018187.7800EUR100 EUR3.00%-1.64%-3.81%-4.31%-6.41%-10.01%----3.34ročne1.78%BOND-INGR-GLBPARBWEUSD0.0923%3.82%1.16%0.871.58-4.82%5/5
PARBWHYBNP Parvest Bond World High Yield EUR acc19.02.2018101.2000EUR100 EUR3.00%-1.40%-1.00%-0.67%-0.60%0.79%1.42%---BOND-HY-GLBPARBWHYUSD0.3901%19.80%11.82%0.791.42-16.06%7/70.1342%-18.04%-14.16%0.751.726.43%1/70.0923%-6.18%-14.31%0.771.34-5.98%6/7
PARBWHDBNP Parvest Bond World High Yield EUR - distribution Y19.02.201829.6400EUR100 EUR3.00%-1.40%-1.00%-0.67%-0.60%-4.42%----1.61ročne5.43%BOND-HY-GLB
PARBWHCBNP Parvest Bond World High Yield H CZK19.02.2018102.0100CZK100 000 EUR3.00%-1.31%-1.43%-1.13%-1.30%-0.39%----BOND-HY-CZK0.1300%11.30%11.82%0.732.43-15.47%8/80.1454%-18.04%-3.28%0.542.30-10.31%8/8
BNPWHYSDBNP PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION [Classic, C]16.02.2018110.5700USD0.14% 1 000 USD3.00%-0.42%-0.02%-------BOND-ST-USD
PARWHYEHBNP PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION EUR H16.02.2018105.6800EUR0.13% 100 EUR3.00%-0.63%-0.67%-0.45%-0.34%0.61%----BOND-ST-EUR
PARBWHYSDBNP Parvest Bond World High Yield Short Duration USD - distribution Y16.02.201895.8400USD0.14% 1 000 USD3.00%-0.43%-0.02%0.67%1.24%-0.95%----3.39ročne3.54%BOND-ST-USD
PARENVOBNP Parvest Climate Impact19.02.2018167.1500EUR100 EUR3.00%-4.52%-2.53%2.21%1.10%0.70%6.70%10.75%6.37%-EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.3901%9.72%19.92%0.841.059.72%2/120.1342%-0.60%-2.94%0.891.182.89%4/110.0923%-6.02%-5.68%0.921.201.58%4/8
PARCIEOBNP Parvest Climate Impact EUR - distribution Y19.02.2018135.7500EUR100 EUR3.00%-5.14%-2.53%2.22%1.10%-1.14%----2.52ročne1.86%EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.0923%-6.02%-5.68%0.921.201.58%4/8
PARWCEBNP Parvest Commodities EUR16.02.201869.1100EUR0.61% 100 EUR3.00%-3.40%-2.80%2.31%-0.87%-9.24%-5.42%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCEYBNP Parvest Commodities EUR - distribution Y16.02.201868.2500EUR0.60% 100 EUR3.00%-3.41%-2.81%2.29%-0.89%-9.72%----0.38ročne0.56%COM-ALSECPARWCUUSD0.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCEHBNP Parvest Commodities EUR hedged - distribution Y16.02.201854.7900EUR0.35% 100 EUR3.00%-1.95%2.16%6.99%8.28%3.51%----0.26ročne0.47%COM-ALSECPARWCUEUR0.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARWCHCZBNP Parvest Commodities H CZK16.02.201851.1100CZK0.18% 100 000 EUR3.00%-1.98%1.73%6.43%7.42%3.11%-4.73%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARWCHEBNP Parvest Commodities H EUR16.02.201856.0600EUR0.34% 100 EUR3.00%-1.92%2.17%6.98%8.24%4.03%-4.12%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARWCUBNP Parvest Commodities USD16.02.201856.9600USD0.37% 1 000 USD3.00%-1.64%2.98%8.37%10.22%6.29%-2.52%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCUBNP Parvest Commodities USD - distribution Y16.02.201852.7200USD0.36% 1 000 USD3.00%-1.64%2.99%8.37%10.22%5.74%----0.25ročne0.47%COM-ALSECPARWCUUSD0.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PAREUCBBNP Parvest Convertible Bond Europe19.02.2018153.1000EUR100 EUR3.00%-2.56%-2.93%-1.94%-5.85%-4.52%-2.09%2.34%1.95%2.47%BOND-CONV-EUPAREUCBEUR-0.3642%-2.23%-0.94%0.960.981.25%1/2-0.1677%10.16%13.11%0.950.96-2.43%2/20.0937%5.14%4.71%0.990.98-0.33%2/2
PARCBYBNP Parvest Convertible Bond Europe EUR - distribution Y19.02.201893.5100EUR100 EUR3.00%-2.56%-2.93%-1.95%-5.85%-5.35%----0.87ročne0.93%BOND-CONV-EUPAREUCBEUR0.0937%5.14%4.71%0.990.98-0.33%2/2
PARESCBBNP Parvest Convertible Bond Europe Small Cap19.02.2018173.7300EUR100 EUR3.00%-0.99%1.39%2.96%2.67%4.95%3.23%5.21%4.35%5.99%BOND-CONV-EU-SC
PARCESCBNP Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR - distribution Y19.02.2018135.1700EUR100 EUR3.00%-0.99%1.40%2.96%2.67%3.89%----1.33ročne0.98%BOND-CONV-EU-SC
PARCBEBNP Parvest Convertible Bond World EUR19.02.2018161.1300EUR100 EUR3.00%-2.07%-0.88%2.40%1.59%3.30%0.86%---BOND-CONV-GLBPARCBEUSD0.3901%2.11%-1.26%0.881.22-3.75%3/30.1342%-10.09%-4.62%0.881.23-4.38%3/30.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
PARCBWEBNP Parvest Convertible Bond World EUR hedged - distribution Y19.02.201887.2800EUR100 EUR3.00%-2.26%-0.94%2.37%1.56%2.32%----0.75ročne0.86%BOND-CONV-GLBPARCBEUSD0.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
PARCBHCZBNP Parvest Convertible Bond World H CZK19.02.201831.4400CZK100 000 EUR3.00%-2.36%-1.01%1.75%0.61%2.14%-0.24%---BOND-CONV-CZKPARCBHCZUSD0.3901%2.11%-1.26%0.881.22-3.75%3/30.1342%-10.09%-4.62%0.881.23-4.38%3/30.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
BNPCAARBNP PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN [Classic RH USD, C]16.02.201897.7300USD0.38% 1 000 USD3.00%-2.11%-3.00%-------BAL-TR-USD
PARCAARBNP PARVEST Cross Asset Absolute Return EUR16.02.201894.4200EUR0.38% 100 EUR3.00%-2.27%-3.51%-3.52%-5.28%-5.74%----BAL-TR-EUR-0.3642%3.54%-0.1677%1.02%
PARBEUBNP Parvest Diversified Dynamic19.02.2018250.2200EUR100 EUR3.00%-3.56%-1.53%1.93%2.34%4.54%2.33%4.46%3.47%2.26%BAL-BAL-EURPARBEUEUR-0.3642%7.81%6.21%0.800.700.84%9/24-0.1677%1.93%0.81%0.810.761.35%13/230.0937%6.15%11.82%0.911.224.36%9/26
PARDDBNP Parvest Diversified Dynamic EUR - distribution Y19.02.2018133.5900EUR100 EUR3.00%-3.57%-1.54%1.93%2.34%1.85%----3.38ročne2.53%BAL-BAL-EURPARBEUEUR0.0937%6.15%11.82%0.911.224.36%9/26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1226