Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosKategória fonduRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PAREINBBNP PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED08.12.2017142.6900EUR0.08% 100 EUR3.00%1.34%2.48%3.48%4.51%3.70%2.21%2.22%2.60%2.66%BOND-INFL-EURPAREINBEUR-0.3642%4.01%3.92%0.921.31-1.47%4/4-0.1677%1.76%4.38%0.750.87-2.04%3/60.0937%6.23%11.49%0.941.392.89%1/4
PAREILBNP Parvest Bond Euro Inflation-linked EUR - distribution Y08.12.2017117.3700EUR0.08% 100 EUR3.00%1.34%2.47%3.48%3.13%2.33%----1.50ročne1.28%BOND-INFL-EURPAREINBEUR0.0937%6.23%11.49%0.941.392.89%1/4
PARBELTBNP Parvest BOND EURO LONG TERM08.12.2017873.6600EUR0.03% 100 000 EUR3.00%2.49%2.82%3.56%7.21%4.76%3.92%---BOND-LT-EURPARBELTEUR-0.3642%6.68%8.78%0.991.280.12%1/2-0.1677%1.77%1.56%0.981.29-0.28%2/20.0937%34.31%40.64%0.991.170.65%1/2
PARESTBBNP Parvest Bond Euro Short Term08.12.2017123.6100EUR100 EUR3.00%0.03%-0.02%-0.11%0.00%-0.15%-0.01%0.47%0.75%1.65%BOND-ST- EURPARESTBEUR-0.3642%1.30%-0.17%0.550.50-0.65%7/8-0.1677%0.04%0.27%0.560.64-0.08%7/100.0937%1.83%1.74%0.710.870.13%6/9
PARJYBBNP Parvest Bond JPY07.12.201722 849.0000JPY0.04% 150 000 JPY3.00%-0.13%-0.27%-0.27%-0.06%-0.84%1.07%1.18%1.36%1.37%BOND-JPYPARJYBJPY-0.0135%4.24%4.17%0.970.920.27%1/20.0911%0.42%0.55%0.981.01-0.13%2/20.0677%5.34%4.95%0.950.870.28%1/2
PARBJPBNP Parvest Bond JPY - distribution Y07.12.201711 883.0000JPY0.05% 150 000 JPY3.00%-0.13%-0.27%-0.27%-0.41%-1.19%----42.00ročne0.35%BOND-JPYPARJYBJPY0.0677%5.34%4.95%0.950.870.28%1/2
PARUHYBBNP PARVEST BOND USA HIGH YIELD08.12.2017240.9300USD0.02% 1 000 USD3.00%0.56%0.08%0.96%4.11%5.05%3.96%3.17%4.36%5.22%BOND-HY-USDPARUHYBUSD0.3901%20.16%18.05%0.881.19-5.92%4/40.1342%-7.27%-5.93%0.891.16-0.38%3/40.0923%0.87%-0.85%0.961.19-1.87%4/4
PARUSYYBNP Parvest Bond USA High Yield USD - distribution Y08.12.2017104.5100USD0.03% 1 000 USD3.00%0.56%0.08%0.96%------5.99ročne5.73%BOND-HY-USDPARUHYBUSD0.0923%0.87%-0.85%0.961.19-1.87%4/4
PARBUBNP Parvest Bond USD08.12.2017742.7500USD0.03% 1 000 USD3.00%0.14%-0.32%0.63%3.26%3.29%0.48%---BOND-USDPARBUUSD0.3901%0.56%-1.58%0.731.17-2.17%7/80.1342%-2.03%-2.36%0.690.960.23%6/70.0923%2.96%7.53%0.720.835.05%2/7
PARBUSYBNP Parvest Bond USD - distribution Y08.12.2017323.9500USD0.03% 1 000 USD3.00%0.14%-0.32%0.63%0.61%0.64%----8.41ročne2.60%BOND-USDPARBUUSD0.0923%2.96%7.53%0.720.835.05%2/7
PARBUEBNP Parvest Bond (USD) EUR08.12.2017133.1300EUR0.36% 100 EUR3.00%-0.62%1.66%-4.23%-7.02%-7.38%2.25%---BOND-USDPARBUUSD0.3901%0.56%-1.58%0.731.17-2.17%7/80.1342%-2.03%-2.36%0.690.960.23%6/70.0923%2.96%7.53%0.720.835.05%2/7
PARBWEMBNP PARVEST BOND WORLD EMERGING08.12.2017384.3100EUR0.26% 100 EUR3.00%0.50%2.14%-2.23%-3.28%-0.41%6.81%3.86%--BOND-GEMPARBWLUUSD0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWEABNP Parvest Bond World Emerging AUD hedged - distribution Y08.12.201787.8800AUD-0.07% 1 000 AUD3.00%0.55%-1.61%-0.60%2.19%3.90%----4.90ročne5.58%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
BNPWEHBNP PARVEST BOND WORLD EMERGING [Classic H EUR, C]08.12.2017100.7400EUR-0.08% 100 EUR3.00%---------BOND-CZK
PAREYEBNP Parvest Bond World Emerging EUR - distribution Y08.12.2017288.0300EUR0.25% 100 EUR3.00%0.50%2.13%-2.24%-8.69%-5.97%----17.85ročne6.20%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLUSBNP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL08.12.201787.4100USD-0.08% 1 000 USD3.00%1.30%-4.22%0.26%8.87%12.58%-1.56%---BOND-GEMPARBWLUSUSD0.3901%11.39%7.65%0.881.43-8.43%16/170.1342%-22.60%-13.78%0.821.41-3.16%16/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLEBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR08.12.2017101.6900EUR0.25% 100 EUR3.00%0.57%-2.20%-4.35%-1.62%1.45%0.64%---BOND-GEMPARBWLUUSD0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWELEBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR - distribution Y08.12.201766.9700EUR0.25% 100 EUR3.00%0.57%-2.21%-4.34%-7.88%-4.99%----4.80ročne7.17%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLHEBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR hedged08.12.201789.2900EUR-0.08% 100 EUR3.00%1.09%-4.72%-0.61%7.42%10.66%-2.61%---BOND-EURPARBWLHEEUR0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWELHBNP Parvest Bond World Emerging Local EUR hedged - distribution Y08.12.201756.1600EUR-0.11% 100 EUR3.00%1.08%-4.70%-0.62%0.54%3.50%----3.69ročne6.57%BOND-EURPARBWLHEEUR0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWLUBNP Parvest Bond World Emerging Local USD08.12.2017136.7800USD-0.08% 1 000 USD3.00%1.34%-4.10%0.51%9.28%13.15%-1.09%---BOND-GEMPARBWLUUSD0.3901%11.39%8.41%0.881.43-7.68%15/170.1342%-22.12%-13.78%0.821.41-2.68%14/180.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWELUBNP Parvest Bond World Emerging Local USD - distribution Y08.12.201767.3500USD-0.09% 1 000 USD3.00%1.32%-4.11%0.51%2.43%6.06%----4.32ročne6.41%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARWEYBNP Parvest Bond World Emerging USD - distribution Y08.12.201783.8500USD-0.07% 1 000 USD3.00%1.28%0.17%2.73%1.51%4.97%----4.66ročne5.56%BOND-GEMPARBWLUUSD0.0923%-2.28%-10.50%0.821.54-6.94%18/20
PARBWEBNP Parvest Bond World EUR08.12.2017342.6200EUR0.09% 100 EUR3.00%-0.22%0.52%-3.25%-4.66%-5.12%1.88%---BOND-INGR-GLBPARBWEUSD0.3901%1.21%-1.74%0.921.63-3.46%3/40.1342%-6.49%-4.48%0.931.801.69%2/20.0923%3.82%1.16%0.871.58-4.82%5/5
PARWEYEBNP Parvest Bond World EUR - distribution Y08.12.2017195.3600EUR0.09% 100 EUR3.00%-0.22%0.52%-3.24%-6.17%-6.62%----3.34ročne1.71%BOND-INGR-GLBPARBWEUSD0.0923%3.82%1.16%0.871.58-4.82%5/5
PARBWHYBNP Parvest Bond World High Yield EUR acc08.12.2017102.3200EUR-0.01% 100 EUR3.00%0.15%-0.31%0.02%2.65%3.44%2.96%---BOND-HY-GLBPARBWHYUSD0.3901%19.80%11.82%0.791.42-16.06%7/70.1342%-18.04%-14.16%0.751.726.43%1/70.0923%-6.18%-14.31%0.771.34-5.98%6/7
PARBWHDBNP Parvest Bond World High Yield EUR - distribution Y08.12.201729.9600EUR-0.03% 100 EUR3.00%0.13%-0.33%0.00%-2.66%-1.93%----1.61ročne5.37%BOND-HY-GLB
PARBWHCBNP Parvest Bond World High Yield H CZK08.12.2017102.9800CZK-0.07% 100 000 EUR3.00%-0.28%-0.83%-0.80%1.36%1.60%1.51%---BOND-HY-CZK0.1300%11.30%11.82%0.732.43-15.47%8/80.1454%-18.04%-3.28%0.542.30-10.31%8/8
BNPWHYSDBNP PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION [Classic, C]08.12.2017110.4200USD-0.07% 1 000 USD3.00%-0.25%-0.57%-------BOND-ST-USD
PARWHYEHBNP PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION EUR H08.12.2017106.0400EUR-0.08% 100 EUR3.00%-0.48%-0.57%-0.27%1.05%1.56%----BOND-ST-EUR
PARBWHYSDBNP Parvest Bond World High Yield Short Duration USD - distribution Y08.12.201795.7100USD-0.07% 1 000 USD3.00%-0.25%-0.04%0.69%-1.04%-0.14%----3.39ročne3.54%BOND-ST-USD
PARENVOBNP Parvest Climate Impact07.12.2017171.0500EUR0.24% 100 EUR3.00%-0.53%3.28%0.41%3.54%4.96%11.10%12.64%7.17%-EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.3901%9.72%19.92%0.841.059.72%2/120.1342%-0.60%-2.94%0.891.182.89%4/110.0923%-6.02%-5.68%0.921.201.58%4/8
PARCIEOBNP Parvest Climate Impact EUR - distribution Y08.12.2017139.2800EUR0.27% 100 EUR3.00%-0.27%3.56%0.68%1.92%3.32%----2.52ročne1.81%EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.0923%-6.02%-5.68%0.921.201.58%4/8
PARWCEBNP Parvest Commodities EUR08.12.201768.8800EUR0.67% 100 EUR3.00%-5.07%0.97%2.03%-5.89%-11.15%-5.46%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCEYBNP Parvest Commodities EUR - distribution Y08.12.201768.0300EUR0.68% 100 EUR3.00%-5.08%0.96%2.04%-6.37%-11.60%----0.38ročne0.56%COM-ALSECPARWCUUSD0.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCEHBNP Parvest Commodities EUR hedged - distribution Y08.12.201751.8800EUR0.35% 100 EUR3.00%-4.56%-1.48%6.14%2.53%-3.32%----0.26ročne0.50%COM-ALSECPARWCUEUR0.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARWCHCZBNP Parvest Commodities H CZK08.12.201748.4900CZK0.25% 100 000 EUR3.00%-4.64%-1.88%5.55%2.08%-4.04%-8.94%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARWCHEBNP Parvest Commodities H EUR08.12.201753.0700EUR0.34% 100 EUR3.00%-4.57%-1.50%6.08%3.01%-2.84%-8.48%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARWCUBNP Parvest Commodities USD08.12.201753.6000USD0.36% 1 000 USD3.00%-4.34%-0.98%7.22%4.54%-0.89%-7.09%---COM-ALSECPARWCUUSD0.3901%12.29%27.29%0.651.0814.02%1/100.1342%-34.66%-37.30%0.600.79-5.30%7/100.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCUBNP Parvest Commodities USD - distribution Y08.12.201749.6100USD0.34% 1 000 USD3.00%-4.34%-0.98%7.22%4.00%-1.39%----0.25ročne0.50%COM-ALSECPARWCUUSD0.0923%-27.85%-25.66%0.681.084.38%4/8
PARCBAUBNP Parvest Convertible Bond Asia EUR - distribution Y08.12.201790.4500EUR0.59% 100 EUR3.00%-3.14%2.13%-0.99%-5.61%-3.74%----0.47ročne0.52%BOND-CONV-AS
PARCBABNP Parvest Convertible Bond Asian EUR08.12.2017323.5800EUR0.60% 100 EUR3.00%-3.13%2.14%-0.99%-5.14%-3.26%----BOND-CONV-AS
PARASCBBNP Parvest Convertible Bond Asian USD08.12.2017380.2500USD0.27% 1 000 USD3.00%-2.40%0.16%4.03%5.35%7.89%2.05%1.94%0.63%0.65%BOND-CONV-AS
PARCYBNP Parvest Convertible Bond Asia USD - distribution Y08.12.2017106.3300USD0.27% 1 000 USD3.00%-2.40%0.17%4.04%4.85%7.37%----0.49ročne0.46%BOND-CONV-AS
PAREUCBBNP Parvest Convertible Bond Europe08.12.2017155.4300EUR-0.08% 100 EUR3.00%-2.01%-0.54%-4.52%-2.97%-2.05%0.83%2.83%2.67%1.83%BOND-CONV-EUPAREUCBEUR-0.3642%-2.23%-0.94%0.960.981.25%1/2-0.1677%10.16%13.11%0.950.96-2.43%2/20.0937%5.14%4.71%0.990.98-0.33%2/2
PARCBYBNP Parvest Convertible Bond Europe EUR - distribution Y08.12.201794.9300EUR-0.09% 100 EUR3.00%-2.02%-0.54%-4.53%-3.84%-2.92%----0.87ročne0.92%BOND-CONV-EUPAREUCBEUR0.0937%5.14%4.71%0.990.98-0.33%2/2
PARESCBBNP Parvest Convertible Bond Europe Small Cap08.12.2017171.1300EUR0.19% 100 EUR3.00%-0.12%0.94%0.34%3.51%6.09%5.82%5.10%4.78%5.20%BOND-CONV-EU-SC
PARCESCBNP Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR - distribution Y08.12.2017133.1500EUR0.20% 100 EUR3.00%-0.11%0.95%0.35%2.46%5.02%----1.33ročne1.00%BOND-CONV-EU-SC
PARCBEBNP Parvest Convertible Bond World EUR07.12.2017161.1800EUR0.21% 100 EUR3.00%-1.19%1.29%0.62%3.07%5.27%2.23%---BOND-CONV-GLBPARCBEUSD0.3901%2.11%-1.26%0.881.22-3.75%3/30.1342%-10.09%-4.62%0.881.23-4.38%3/30.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
PARCBWEBNP Parvest Convertible Bond World EUR hedged - distribution Y08.12.201787.4700EUR0.14% 100 EUR3.00%-1.05%1.43%0.80%2.28%4.45%----0.75ročne0.86%BOND-CONV-GLBPARCBEUSD0.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1220