Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosKategória fonduRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PARWEEBNP Parvest Energy Innovators EUR16.02.2018512.0400EUR0.62% 100 EUR3.00%-11.03%-2.49%8.23%-8.37%-16.20%-6.34%---EQ-SEC-ENEPARWEEUSD0.3901%39.45%54.99%0.881.294.13%2/50.1342%-29.37%-29.28%0.881.298.31%1/50.0923%-22.29%-24.78%0.931.334.98%3/6
PARWENBNP Parvest Energy Innovators EUR - distribution Y16.02.2018307.1700EUR0.62% 100 EUR3.00%-11.03%-2.49%8.23%-8.37%-19.26%----13.08ročne4.26%EQ-SEC-ENEPARWEEUSD0.0923%-22.29%-24.78%0.931.334.98%3/6
PAREEMBNP Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR19.02.2018111.0500EUR100 EUR3.00%0.02%0.21%0.42%0.78%0.91%0.33%0.45%0.46%-BOND-ST- EURPAREEMEUR-0.3642%1.30%0.21%0.550.280.11%3/8-0.1677%-0.06%0.27%0.520.35-0.05%6/100.0937%1.83%1.25%0.560.300.62%4/9
PAREC6MBNP Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR - distribution Y19.02.2018103.4700EUR100 EUR3.00%0.02%0.20%0.42%0.78%0.70%----0.21ročne0.20%BOND-ST- EURPAREEMEUR0.0937%1.83%1.25%0.560.300.62%4/9
PARAUBNP Parvest Equity Australia AUD19.02.2018920.5500AUD1 000 AUD3.00%-0.90%-0.31%5.85%5.75%5.57%-0.21%4.16%4.13%3.67%EQ-AUS
PARAUSBNP Parvest Equity Australia AUD - distribution Y19.02.2018463.3800AUD1 000 AUD3.00%-0.70%-0.31%5.85%5.75%1.27%----18.82ročne4.06%EQ-AUS
PARAUEBNP Parvest Equity Australia EUR19.02.2018587.1100EUR100 EUR3.00%-3.42%-1.12%0.26%1.47%-6.90%----EQ-AUS
PAREBSABNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR15.02.2018664.6500EUR1.09% 100 EUR3.00%-6.04%-3.16%7.13%6.59%8.27%5.33%---EQ-ASPACPARBSAUUSD0.3901%10.92%11.44%0.881.08-0.31%4/130.1342%-3.25%-9.00%0.811.086.49%3/130.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSAEBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR - distribution Y15.02.2018439.3100EUR1.09% 100 EUR3.00%-6.04%-3.16%7.13%6.59%5.73%----9.78ročne2.23%EQ-ASPACPARBSAUUSD0.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSAUBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan USD15.02.2018162.6800USD1.68% 100 000 EUR3.00%-4.08%2.86%13.78%18.82%27.22%8.67%---EQ-ASPACPARBSAUUSD0.3901%10.92%11.44%0.881.08-0.31%4/130.1342%-3.25%-9.00%0.811.086.49%3/130.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSYYBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan USD - distribution Y15.02.2018547.4100USD1.68% 100 000 EUR3.00%-4.08%2.87%13.78%18.82%24.28%----10.30ročne1.88%EQ-ASPACPARBSAUUSD0.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PAREBSBNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO19.02.2018479.0200EUR100 EUR3.00%-5.54%-2.21%2.16%-2.41%6.96%2.27%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSEEBNP Parvest Equity Best Selection Euro EUR19.02.2018519.4400EUR100 EUR3.00%-5.48%-2.03%2.55%-1.86%7.76%3.04%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PARBSEBNP Parvest Equity Best Selection Euro EUR - distribution Y19.02.2018287.0800EUR100 EUR3.00%-5.48%-2.03%2.55%-1.86%4.28%----9.20ročne3.20%EQ-EUPAREBSEEEUR0.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSHCZBNP Parvest Equity Best Selection Euro H CZK19.02.201843.7900CZK100 000 EUR3.00%-5.77%-2.62%1.60%-2.80%6.62%2.19%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSEPBNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE19.02.2018155.1400EUR100 EUR3.00%-5.33%-0.62%2.34%-3.07%3.45%0.96%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PAREBSCHBNP Parvest Equity Best Selection Europe CHF19.02.2018140.3300CHF100 000 EUR3.00%-7.20%-1.52%4.68%2.90%12.77%4.13%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSECBNP Parvest Equity Best Selection Europe CHF - distribution Y19.02.2018125.0400CHF100 000 EUR3.00%-7.20%-1.52%4.70%2.91%9.10%----3.83ročne3.06%EQ-EUPAREBSEEUR0.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PAREBSEBNP Parvest Equity Best Selection Europe EUR19.02.2018216.2100EUR100 EUR3.00%-5.27%-0.43%2.73%-2.52%4.23%1.72%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSEUBNP Parvest Equity Best Selection Europe EUR - distribution Y19.02.2018139.1900EUR100 EUR3.00%-5.27%-0.44%2.72%-2.52%0.84%----4.58ročne3.29%EQ-EUPAREBSEEUR0.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSWEBNP Parvest Equity Best Selection World EUR - accumulation19.02.2018127.3700EUR100 EUR3.00%-1.64%0.75%7.20%4.22%6.00%----EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBSWEDBNP Parvest Equity Best Selection World EUR - distribution Y19.02.2018124.3100EUR100 EUR3.00%-1.65%0.75%7.19%4.23%3.45%----2.90ročne2.33%EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBSWUBNP Parvest Equity Best Selection World USD - accumulation19.02.2018121.2800USD1 000 USD3.00%-0.25%6.31%13.09%15.42%23.62%----EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBREUBNP Parvest Equity Brazil EUR19.02.201891.7400EUR100 EUR3.00%0.43%6.67%8.43%16.84%-3.14%----EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARBRBNP Parvest Equity Brazil USD19.02.2018113.7400USD1 000 USD3.00%1.84%12.26%14.40%29.40%13.06%8.06%-3.94%-5.60%-3.38%EQ-BRPARBRBRL14.1307%40.78%60.66%0.971.2014.66%2/413.3551%-12.33%-0.91%0.931.12-9.78%4/510.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARBUSBNP Parvest Equity Brazil USD - distribution Y19.02.201879.0500USD1 000 USD3.00%2.57%12.26%14.40%29.38%9.70%----2.00ročne2.53%EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARCHEBNP Parvest Equity China EUR15.02.2018157.4400EUR2.13% 100 EUR3.00%-4.84%-0.25%13.06%20.61%21.80%8.60%---EQ-CNPARCHUCNY2.0065%14.11%17.26%0.931.072.31%6/121.9917%-8.93%0.93%0.901.13-9.72%10/122.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARBCSUBNP Parvest Equity China EUR - distribution Y15.02.2018128.8800EUR2.15% 100 EUR3.00%-4.83%-0.24%13.07%20.62%19.21%----2.29ročne1.78%EQ-CNPARCHUCNY2.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARCHUBNP Parvest Equity China USD15.02.2018465.0000USD2.74% 1 000 USD3.00%-2.85%5.96%20.08%34.45%43.11%12.05%---EQ-CNPARCHUCNY2.0065%14.11%17.26%0.931.072.31%6/121.9917%-8.93%0.93%0.901.13-9.72%10/122.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARBCSBNP Parvest Equity China USD - distribution Y15.02.2018288.3400USD2.74% 1 000 USD3.00%-2.85%5.96%20.09%34.45%40.13%----4.32ročne1.50%EQ-CNPARCHUCNY2.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PAREEEEBNP Parvest Equity Europe Emerging EUR19.02.2018123.5900EUR100 EUR3.00%-2.64%5.70%9.47%6.94%6.06%6.70%---EQ-CEEPAREEEEEUR-0.3642%29.59%59.28%0.811.3618.89%3/15-0.1677%-3.57%0.39%0.861.53-4.26%12/150.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
PAREYBNP Parvest Equity Europe Emerging EUR - distribution Y19.02.2018259.8300EUR100 EUR3.00%-2.64%5.70%9.47%6.94%2.31%----8.76ročne3.37%EQ-CEEPAREEEEEUR0.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
PAREEGBNP Parvest Equity Europe Growth EUR19.02.201847.7900EUR100 EUR3.00%-5.46%-1.12%2.40%-2.75%4.46%1.81%---EQ-EUPAREEGEUR-0.3642%7.94%7.99%0.841.02-0.11%18/35-0.1677%16.54%18.33%0.901.15-4.51%22/340.0937%6.28%1.51%0.971.07-5.19%34/40
PAREGYBNP Parvest Equity Europe Growth EUR - distribution Y19.02.2018147.3900EUR100 EUR3.00%-5.46%-1.11%2.39%-2.74%1.08%----4.85ročne3.29%EQ-EUPAREEGEUR0.0937%6.28%1.51%0.971.07-5.19%34/40
PAREEGUBNP Parvest Equity Europe Growth USD19.02.201859.2400USD1 000 USD3.00%-4.13%4.33%8.02%7.69%21.92%----EQ-EU
PAREMCBNP Parvest Equity Europe Mid Cap EUR19.02.2018800.4000EUR100 EUR3.00%-5.36%-2.12%2.46%-0.56%6.76%4.18%10.31%9.31%6.19%EQ-EU-MC
PAREMYBNP Parvest Equity Europe Mid Cap EUR - distribution Y19.02.2018473.3700EUR100 EUR3.00%-5.36%-2.12%2.46%-0.56%4.41%----10.32ročne2.18%EQ-EU-MC
PAREMCUBNP Parvest Equity Europe Mid Cap USD19.02.2018992.2400USD1 000 USD3.00%-4.03%3.28%8.09%10.11%24.61%----EQ-EU-MC
PAREUSCBNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR19.02.2018221.7500EUR100 EUR3.00%-3.97%0.65%6.83%4.45%12.98%7.45%13.77%12.72%-EQ-EU-SCPAREUSCEUR-0.3642%0.72%-3.77%0.921.12-4.61%4/5-0.1677%43.86%40.32%0.901.24-5.98%3/50.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PARESYBNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR - distribution Y19.02.2018200.9500EUR100 EUR3.00%-4.52%0.65%6.82%4.45%10.48%----4.19ročne2.09%EQ-EU-SCPAREUSCEUR0.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PARESCUBNP Parvest Equity Europe Small Cap USD19.02.2018274.8600USD1 000 USD3.00%-3.17%6.21%12.70%15.67%31.87%----EQ-EU-SCPAREUSCEUR0.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PAREVBNP Parvest Equity Europe Value19.02.2018174.1200EUR100 EUR3.00%-5.69%-0.10%2.78%0.75%7.51%1.55%6.76%4.34%1.13%EQ-EU-VALPAREVEUR-0.3642%11.33%5.90%0.981.08-6.34%2/2-0.1677%22.13%17.42%0.971.102.95%1/20.0937%7.96%4.99%0.991.11-3.86%2/2
PAREVYBNP Parvest Equity Europe Value EUR - distribution Y19.02.2018110.7300EUR100 EUR3.00%-5.68%-0.10%2.78%0.75%3.83%----3.65ročne3.30%EQ-EU-VALPAREVEUR0.0937%7.96%4.99%0.991.11-3.86%2/2
PARGEEBNP Parvest Equity Germany EUR19.02.2018284.8700EUR100 EUR3.00%-7.03%-4.01%0.99%-0.14%7.64%2.73%---EQ-GERPARGEEEUR-0.3642%9.54%11.36%0.940.981.98%2/3-0.1677%17.45%23.26%0.951.02-6.22%2/30.0937%4.64%4.66%0.991.01-0.01%2/3
PARGYBNP Parvest Equity Germany EUR - distribution Y19.02.2018238.8900EUR100 EUR3.00%-7.04%-4.01%0.99%-0.14%5.10%----5.57ročne2.33%EQ-GERPARGEEEUR0.0937%4.64%4.66%0.991.01-0.01%2/3
PARHDPEBNP Parvest Equity High Dividend Pacific EUR19.02.201877.7200EUR100 EUR3.00%-4.30%-0.87%1.25%1.21%-3.87%1.53%---EQ-HD-ASPACPARHDPEUSD0.0923%-0.32%-3.37%0.901.03-3.03%2/2
PARHYBNP Parvest Equity High Dividend Pacific EUR - distribution Y19.02.201847.9500EUR100 EUR3.00%-4.29%-0.87%1.25%1.20%-7.54%----1.95ročne4.07%EQ-HD-ASPACPARHDPEUSD0.0923%-0.32%-3.37%0.901.03-3.03%2/2
PARHDPUBNP Parvest Equity High Dividend Pacific USD19.02.2018120.1000USD100 000 EUR3.00%-2.96%4.59%6.80%12.05%12.19%4.50%---EQ-HD-ASPAC
PARHDPYBNP Parvest Equity High Dividend Pacific USD - distribution Y19.02.201895.9900USD100 000 EUR3.00%-2.95%4.60%6.81%12.06%7.96%----3.33ročne3.47%EQ-HD-ASPAC
PARHDUEBNP Parvest Equity High Dividend USA EUR16.02.2018211.1700EUR0.20% 100 EUR3.00%-6.17%-2.54%1.65%-4.18%-11.84%1.87%---EQ-HD-USPARHDUUUSD0.3901%25.90%27.36%0.910.884.54%1/30.1342%-7.03%-5.40%0.920.95-1.93%2/30.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1226