Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosKategória fonduRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PARCBHCZBNP Parvest Convertible Bond World H CZK08.12.201731.5300CZK0.25% 100 000 EUR3.00%-1.47%1.28%0.38%2.64%4.16%1.26%---BOND-CONV-CZKPARCBHCZUSD0.3901%2.11%-1.26%0.881.22-3.75%3/30.1342%-10.09%-4.62%0.881.23-4.38%3/30.0923%-6.95%-11.97%0.890.99-5.12%2/2
BNPCAARBNP PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN [Classic RH USD, C]07.12.2017100.0000USD-0.09% 1 000 USD3.00%---------BAL-TR-USD
PARCAARBNP PARVEST Cross Asset Absolute Return EUR07.12.201796.9700EUR-0.04% 100 EUR3.00%-1.15%-0.85%-2.61%-2.96%-2.89%----BAL-TR-EUR-0.3642%3.54%-0.1677%1.02%
PARBEUBNP Parvest Diversified Dynamic08.12.2017255.8100EUR0.35% 100 EUR3.00%0.61%2.71%3.52%7.57%9.27%4.72%5.35%4.19%2.02%BAL-BAL-EURPARBEUEUR-0.3642%7.81%6.21%0.800.700.84%9/24-0.1677%1.93%0.81%0.810.761.35%13/230.0937%6.15%11.82%0.911.224.36%9/26
PARDDBNP Parvest Diversified Dynamic EUR - distribution Y08.12.2017136.5800EUR0.35% 100 EUR3.00%0.61%2.71%3.52%4.82%6.47%----3.38ročne2.47%BAL-BAL-EURPARBEUEUR0.0937%6.15%11.82%0.911.224.36%9/26
PAREEMBNP Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR08.12.2017110.8700EUR100 EUR3.00%0.00%0.29%0.57%0.75%0.90%0.34%0.41%0.45%-BOND-ST- EURPAREEMEUR-0.3642%1.30%0.21%0.550.280.11%3/8-0.1677%-0.06%0.27%0.520.35-0.05%6/100.0937%1.83%1.25%0.560.300.62%4/9
PAREC6MBNP Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR - distribution Y08.12.2017103.3100EUR0.01% 100 EUR3.00%0.00%0.29%0.57%0.55%0.70%----0.21ročne0.20%BOND-ST- EURPAREEMEUR0.0937%1.83%1.25%0.560.300.62%4/9
PARAUBNP Parvest Equity Australia AUD08.12.2017928.1400AUD0.71% 1 000 AUD3.00%0.41%6.20%6.95%5.75%9.17%3.20%6.50%4.83%1.28%EQ-AUS
PARAUSBNP Parvest Equity Australia AUD - distribution Y07.12.2017463.9300AUD0.37% 1 000 AUD3.00%-0.29%5.46%6.20%0.73%3.99%----18.82ročne4.06%EQ-AUS
PARAUEBNP Parvest Equity Australia EUR08.12.2017593.1200EUR0.84% 100 EUR3.00%-2.49%1.31%1.53%-4.63%-1.35%----EQ-AUS
PAREBSABNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR08.12.2017672.0700EUR1.70% 100 EUR3.00%-1.65%7.07%5.39%10.10%13.82%11.50%---EQ-ASPACPARBSAUUSD0.3901%10.92%11.44%0.881.08-0.31%4/130.1342%-3.25%-9.00%0.811.086.49%3/130.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSAEBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan EUR - distribution Y08.12.2017444.2200EUR1.70% 100 EUR3.00%-1.65%7.07%5.39%7.52%11.16%----9.78ročne2.20%EQ-ASPACPARBSAUUSD0.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSAUBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan USD08.12.2017154.9000USD1.36% 100 000 EUR3.00%-0.90%5.00%10.74%22.28%26.95%9.57%---EQ-ASPACPARBSAUUSD0.3901%10.92%11.44%0.881.08-0.31%4/130.1342%-3.25%-9.00%0.811.086.49%3/130.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PARBSYYBNP Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan USD - distribution Y08.12.2017521.2300USD1.37% 100 000 EUR3.00%-0.90%4.99%10.74%19.46%24.01%----10.30ročne1.98%EQ-ASPACPARBSAUUSD0.0923%8.27%12.71%0.871.073.87%4/15
PAREBSBNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO08.12.2017494.5700EUR0.51% 100 EUR3.00%0.95%4.56%-0.11%9.21%15.08%7.41%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSEEBNP Parvest Equity Best Selection Euro EUR08.12.2017535.4900EUR0.51% 100 EUR3.00%1.00%4.75%0.26%9.82%15.94%8.22%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PARBSEBNP Parvest Equity Best Selection Euro EUR - distribution Y08.12.2017295.9500EUR0.51% 100 EUR3.00%1.00%4.75%0.26%6.28%12.20%----9.20ročne3.11%EQ-EUPAREBSEEEUR0.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSHCZBNP Parvest Equity Best Selection Euro H CZK08.12.201745.2300CZK0.51% 100 000 EUR3.00%0.53%4.43%-0.26%8.70%13.84%7.46%---EQ-EUPAREBSEEEUR-0.3642%7.94%12.14%0.841.014.12%5/35-0.1677%17.11%18.33%0.851.15-3.92%19/340.0937%6.28%7.64%0.971.24-0.10%19/40
PAREBSEPBNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE08.12.2017158.0100EUR0.73% 100 EUR3.00%0.64%2.90%-0.99%5.26%10.54%5.53%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PAREBSCHBNP Parvest Equity Best Selection Europe CHF08.12.2017144.8100CHF0.54% 100 000 EUR3.00%1.44%5.60%7.03%15.24%21.06%5.35%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSECBNP Parvest Equity Best Selection Europe CHF - distribution Y08.12.2017129.0400CHF0.55% 100 000 EUR3.00%1.45%5.61%7.04%11.49%17.12%----3.83ročne2.97%EQ-EUPAREBSEEUR0.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PAREBSEBNP Parvest Equity Best Selection Europe EUR08.12.2017219.8700EUR0.73% 100 EUR3.00%0.70%3.09%-0.62%5.86%11.37%6.32%---EQ-EUPAREBSEEUR-0.3642%7.94%8.40%0.851.040.16%16/35-0.1677%14.70%18.33%0.861.10-5.50%26/340.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSEUBNP Parvest Equity Best Selection Europe EUR - distribution Y08.12.2017141.5600EUR0.73% 100 EUR3.00%0.70%3.10%-0.61%2.42%7.76%----4.58ročne3.24%EQ-EUPAREBSEEUR0.0937%6.28%1.40%0.971.06-5.24%35/40
PARBSWEBNP Parvest Equity Best Selection World EUR - accumulation08.12.2017126.1600EUR0.90% 100 EUR3.00%0.65%4.35%1.62%4.68%9.98%----EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBSWEDBNP Parvest Equity Best Selection World EUR - distribution Y08.12.2017123.1300EUR0.90% 100 EUR3.00%0.65%4.35%1.62%2.17%7.34%----2.90ročne2.36%EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBSWUBNP Parvest Equity Best Selection World USD - accumulation08.12.2017113.8800USD0.57% 1 000 USD3.00%1.42%2.34%6.77%16.26%22.66%----EQ-GLBPAROWEUSD0.3901%7.58%6.96%0.740.910.06%24/460.1342%-4.27%0.0923%2.42%8.05%0.911.484.51%9/42
PARBREUBNP Parvest Equity Brazil EUR08.12.201783.3400EUR0.47% 100 EUR3.00%-2.58%-7.66%6.48%-5.00%5.43%----EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARBRBNP Parvest Equity Brazil USD08.12.201797.9400USD0.14% 1 000 USD3.00%-1.83%-9.44%11.88%5.86%17.59%0.89%-5.86%-7.24%-4.96%EQ-BRPARBRBRL14.1307%40.78%60.66%0.971.2014.66%2/413.3551%-12.33%-0.91%0.931.12-9.78%4/510.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARBUSBNP Parvest Equity Brazil USD - distribution Y07.12.201767.9800USD-2.98% 1 000 USD3.00%-1.98%-9.56%11.72%2.58%13.95%----2.00ročne2.94%EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
PARCHEBNP Parvest Equity China EUR08.12.2017150.9300EUR2.18% 100 EUR3.00%-3.84%5.72%10.59%18.76%24.36%11.15%---EQ-CNPARCHUCNY2.0065%14.11%17.26%0.931.072.31%6/121.9917%-8.93%0.93%0.901.13-9.72%10/122.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARBCSUBNP Parvest Equity China EUR - distribution Y08.12.2017123.5400EUR2.18% 100 EUR3.00%-3.84%5.72%10.59%16.24%21.71%----2.29ročne1.85%EQ-CNPARCHUCNY2.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARCHUBNP Parvest Equity China USD08.12.2017419.7700USD1.85% 1 000 USD3.00%-3.11%3.67%16.20%31.90%38.69%9.23%---EQ-CNPARCHUCNY2.0065%14.11%17.26%0.931.072.31%6/121.9917%-8.93%0.93%0.901.13-9.72%10/122.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PARBCSBNP Parvest Equity China USD - distribution Y08.12.2017260.2900USD1.85% 1 000 USD3.00%-3.11%3.67%16.20%29.15%35.80%----4.32ročne1.66%EQ-CNPARCHUCNY2.7878%14.90%5.66%0.921.16-11.20%13/13
PAREEEEBNP Parvest Equity Europe Emerging EUR08.12.2017117.5200EUR0.91% 100 EUR3.00%-1.92%-0.89%2.86%7.45%9.02%8.04%---EQ-CEEPAREEEEEUR-0.3642%29.59%59.28%0.811.3618.89%3/15-0.1677%-3.57%0.39%0.861.53-4.26%12/150.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
PAREYBNP Parvest Equity Europe Emerging EUR - distribution Y08.12.2017247.0800EUR0.91% 100 EUR3.00%-1.91%-0.89%2.87%3.66%5.17%----8.76ročne3.55%EQ-CEEPAREEEEEUR0.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
PAREEGBNP Parvest Equity Europe Growth EUR08.12.201748.7600EUR0.74% 100 EUR3.00%0.52%3.24%-0.65%6.18%11.99%6.73%---EQ-EUPAREEGEUR-0.3642%7.94%7.99%0.841.02-0.11%18/35-0.1677%16.54%18.33%0.901.15-4.51%22/340.0937%6.28%1.51%0.971.07-5.19%34/40
PAREGYBNP Parvest Equity Europe Growth EUR - distribution Y08.12.2017150.3700EUR0.74% 100 EUR3.00%0.50%3.23%-0.65%2.74%8.34%----4.85ročne3.23%EQ-EUPAREEGEUR0.0937%6.28%1.51%0.971.07-5.19%34/40
PAREEGUBNP Parvest Equity Europe Growth USD08.12.201757.3000USD0.44% 1 000 USD3.00%1.29%1.24%4.39%17.93%24.89%----EQ-EU
PAREMCBNP Parvest Equity Europe Mid Cap EUR08.12.2017819.7700EUR0.41% 100 EUR3.00%0.43%3.81%0.93%9.24%15.37%9.80%11.67%10.12%4.79%EQ-EU-MC
PAREMYBNP Parvest Equity Europe Mid Cap EUR - distribution Y08.12.2017484.8200EUR0.41% 100 EUR3.00%0.43%3.81%0.93%6.83%12.83%----10.32ročne2.13%EQ-EU-MC
PAREMCUBNP Parvest Equity Europe Mid Cap USD08.12.2017963.3600USD0.09% 1 000 USD3.00%1.20%1.80%6.05%21.33%28.67%----EQ-EU-MC
PAREUSCBNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR07.12.2017223.9600EUR0.43% 100 EUR3.00%1.78%6.01%3.72%13.86%22.23%13.06%15.27%13.39%-EQ-EU-SCPAREUSCEUR-0.3642%0.72%-3.77%0.921.12-4.61%4/5-0.1677%43.86%40.32%0.901.24-5.98%3/50.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PARESYBNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR - distribution Y08.12.2017203.7100EUR0.37% 100 EUR3.00%2.16%6.40%4.10%11.76%19.97%----4.19ročne2.06%EQ-EU-SCPAREUSCEUR0.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PARESCUBNP Parvest Equity Europe Small Cap USD08.12.2017264.1100USD0.04% 1 000 USD3.00%2.93%4.33%9.38%26.92%36.81%----EQ-EU-SCPAREUSCEUR0.0937%9.20%20.55%0.941.1410.08%1/6
PAREVBNP Parvest Equity Europe Value08.12.2017177.2700EUR1.11% 100 EUR3.00%0.00%3.72%2.53%9.32%11.81%6.83%7.64%5.55%-0.43%EQ-EU-VALPAREVEUR-0.3642%11.33%5.90%0.981.08-6.34%2/2-0.1677%22.13%17.42%0.971.102.95%1/20.0937%7.96%4.99%0.991.11-3.86%2/2
PAREVYBNP Parvest Equity Europe Value EUR - distribution Y08.12.2017112.7300EUR1.11% 100 EUR3.00%0.00%3.72%2.53%5.57%7.98%----3.65ročne3.24%EQ-EU-VALPAREVEUR0.0937%7.96%4.99%0.991.11-3.86%2/2
PARGEEBNP Parvest Equity Germany EUR08.12.2017301.3200EUR0.73% 100 EUR3.00%0.91%5.06%3.01%11.65%20.85%8.86%---EQ-GERPARGEEEUR-0.3642%9.54%11.36%0.940.981.98%2/3-0.1677%17.45%23.26%0.951.02-6.22%2/30.0937%4.64%4.66%0.991.01-0.01%2/3
PARGYBNP Parvest Equity Germany EUR - distribution Y08.12.2017252.6900EUR0.73% 100 EUR3.00%0.91%5.06%3.01%9.01%18.01%----5.57ročne2.20%EQ-GERPARGEEEUR0.0937%4.64%4.66%0.991.01-0.01%2/3
PARHDPEBNP Parvest Equity High Dividend Pacific EUR08.12.201778.8800EUR0.68% 100 EUR3.00%-1.29%3.31%2.03%-1.74%0.00%6.81%---EQ-HD-ASPACPARHDPEUSD0.0923%-0.32%-3.37%0.901.03-3.03%2/2
PARHYBNP Parvest Equity High Dividend Pacific EUR - distribution Y08.12.201748.6700EUR0.68% 100 EUR3.00%-1.28%3.31%2.05%-5.48%-3.81%----1.95ročne4.01%EQ-HD-ASPACPARHDPEUSD0.0923%-0.32%-3.37%0.901.03-3.03%2/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1220