Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
JPY
CZK
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Výnosy Ratings
2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ročná dvidendaFrekvencia výplatDiv. výnosKategória fonduRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
PARHDUYBNP Parvest Equity High Dividend USA EUR hedged - distribution Y16.02.201844.9600EUR-0.07% 100 EUR3.00%-4.71%2.58%6.57%4.95%-1.06%----0.93ročne2.07%EQ-HD-USPARHDUUUSD0.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHDUHEBNP Parvest Equity High Dividend USA H EUR16.02.201858.2800EUR-0.07% 100 EUR3.00%-4.71%2.52%6.47%4.90%1.29%3.64%---EQ-HD-USPARHDUUUSD0.3901%25.90%27.36%0.910.884.54%1/30.1342%-7.03%-5.40%0.920.95-1.93%2/30.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHDUUBNP Parvest Equity High Dividend USA USD16.02.2018131.3500USD-0.05% 1 000 USD3.00%-4.45%3.27%7.69%6.55%3.25%5.00%---EQ-HD-USPARHDUUUSD0.3901%25.90%27.36%0.910.884.54%1/30.1342%-7.03%-5.40%0.920.95-1.93%2/30.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARHYEBNP Parvest Equity High Dividend USA USD - distribution Y16.02.2018139.6100USD-0.05% 1 000 USD3.00%-4.46%3.26%7.69%6.54%1.07%----2.81ročne2.01%EQ-HD-USPARHDUUUSD0.0923%13.12%10.65%0.970.98-2.16%3/3
PARIEBNP Parvest Equity India EUR19.02.2018137.8800EUR100 EUR3.00%-8.51%-5.08%-3.84%-5.14%-0.27%-1.10%---EQ-INDPARIUINR6.7028%2.54%-7.08%0.940.94-9.86%10/107.3805%-0.46%3.83%0.881.09-3.97%7/98.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARIYEBNP Parvest Equity India EUR - distribution Y19.02.2018102.8300EUR100 EUR3.00%-8.51%-5.09%-3.83%-5.15%-1.41%----1.27ročne1.24%EQ-INDPARIUINR8.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARIUBNP Parvest Equity India USD19.02.2018144.4600USD1 000 USD3.00%-6.75%0.15%1.45%5.04%16.39%1.80%---EQ-INDPARIUINR6.7028%2.54%-7.08%0.940.94-9.86%10/107.3805%-0.46%3.83%0.881.09-3.97%7/98.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARIYBNP Parvest Equity India USD - distribution Y19.02.2018127.3800USD1 000 USD3.00%-7.23%0.15%1.44%5.04%15.08%----1.34ročne1.05%EQ-INDPARIUINR8.1762%67.89%55.51%0.920.95-9.65%7/10
PARINEBNP Parvest Equity Indonesia EUR19.02.2018116.1700EUR100 EUR3.00%-1.13%2.30%1.68%-2.64%0.25%-1.64%---EQ-INS
PARINUBNP Parvest Equity Indonesia USD19.02.2018229.4300USD1 000 USD3.00%0.26%7.95%7.27%7.81%17.01%1.24%---EQ-INS
PARINDYBNP Parvest Equity Indonesia USD - distribution Y19.02.2018185.7400USD1 000 USD3.00%0.25%7.94%7.26%7.81%15.09%----2.72ročne1.46%EQ-INS
PARJEUBNP Parvest Equity Japan EUR19.02.201842.4900EUR100 EUR3.00%-4.32%0.90%9.65%10.48%8.03%----EQ-JAPPARJPJPY0.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJFBNP Parvest Equity Japan (Hedged EUR)19.02.201894.2800EUR100 EUR3.00%-6.70%0.64%12.79%16.24%17.92%3.73%10.64%7.49%0.58%EQ-JAPPARJPJPY-0.0135%2.19%-2.71%0.931.12-5.18%10/100.0911%16.61%14.32%0.941.20-0.48%8/100.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJPBNP Parvest Equity Japan JPY19.02.20185 611.0000JPY150 000 JPY3.00%-6.58%0.88%13.26%16.85%18.75%4.76%11.87%8.71%2.20%EQ-JAPPARJPJPY-0.0135%2.19%-2.71%0.931.12-5.18%10/100.0911%16.61%14.32%0.941.20-0.48%8/100.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJAYBNP Parvest Equity Japan JPY - distribution Y19.02.20184 147.0000JPY150 000 JPY3.00%-5.47%0.90%13.28%16.85%16.42%----67.00ročne1.62%EQ-JAPPARJPJPY0.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARJSCBNP Parvest Equity Japan Small Cap19.02.201813 067.0000JPY150 000 JPY3.00%-5.52%0.60%14.17%20.90%30.85%19.22%23.57%19.30%11.36%EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0135%12.59%26.12%0.910.8415.54%1/20.0911%20.98%10.07%0.910.9311.61%1/20.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCEUBNP Parvest Equity Japan Small Cap EUR19.02.201898.9600EUR100 EUR3.00%-4.69%0.60%10.53%14.34%19.06%----EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCEBNP Parvest Equity Japan Small Cap (Hedged EUR)19.02.2018182.8200EUR100 EUR3.00%-7.07%0.32%13.60%20.15%29.81%18.01%22.18%18.09%10.22%EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0135%12.59%26.12%0.910.8415.54%1/20.0911%20.98%10.07%0.910.9311.61%1/20.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCYBNP Parvest Equity Japan Small Cap JPY - distribution Y19.02.20189 740.0000JPY150 000 JPY3.00%-5.53%0.59%14.15%20.89%28.65%----124.00ročne1.27%EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJUSBNP Parvest Equity Japan USD19.02.201852.6700USD1 000 USD3.00%-2.97%6.47%15.68%22.35%26.10%----EQ-JAPPARJPJPY0.0677%14.01%5.53%0.891.04-9.11%10/11
PARLAEBNP Parvest Equity Latin America EUR19.02.2018517.7700EUR100 EUR3.00%-0.83%4.57%1.70%8.50%-2.50%----EQ-LATAMPARLAUSD0.0923%-16.04%-12.35%0.951.196.73%1/10
PARLABNP Parvest Equity Latin America USD19.02.2018641.8600USD1 000 USD3.00%0.56%10.03%7.29%20.14%13.80%4.49%-4.57%-4.70%-2.54%EQ-LATAMPARLAUSD0.3901%53.29%60.61%0.911.111.25%3/90.1342%-38.72%-37.85%0.911.206.78%2/90.0923%-16.04%-12.35%0.951.196.73%1/10
PARLAYBNP Parvest Equity Latin America USD - distribution Y19.02.2018402.8800USD1 000 USD3.00%0.56%10.03%7.29%20.14%10.96%----8.95ročne2.22%EQ-LATAMPARLAUSD0.0923%-16.04%-12.35%0.951.196.73%1/10
BNPNFBNP PARVEST EQUITY NEW FRONTIERS [Classic, C]19.02.2018126.1100USD1 000 USD3.00%-2.23%10.01%-------EQ-GEM
PARNSCBNP PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP EUR19.02.2018349.0500EUR100 000 EUR3.00%-3.71%2.37%1.85%3.41%5.01%12.53%---EQ-SC-EU
PARNSYBNP Parvest Equity Nordic Small Cap EUR - distribution Y19.02.2018331.6100EUR100 000 EUR3.00%-3.71%2.37%1.85%3.41%2.74%----6.95ročne2.10%EQ-SC-EU
PARREBNP Parvest Equity Russia EUR19.02.2018124.9800EUR100 EUR3.00%-2.44%4.11%13.87%8.68%-1.59%15.11%---EQ-RUSPARRERUB10.8910%39.21%46.26%0.650.929.30%3/912.9727%67.42%55.51%0.640.8617.73%1/98.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
PARRYBNP Parvest Equity Russia EUR - distribution Y19.02.201892.2900EUR100 EUR3.00%-2.34%4.11%13.87%8.68%-5.99%----4.11ročne4.45%EQ-RUSPARRERUB8.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
PARROPPBNP Parvest Equity Russia Opportunities EUR19.02.201880.8600EUR100 EUR3.00%-1.75%4.15%14.81%11.18%2.16%----EQ-RUSPARRERUB8.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
PARROYBNP Parvest Equity Russia Opportunities USD - distribution Y19.02.201876.0800USD1 000 USD3.00%-0.37%9.89%21.11%23.11%14.11%----2.75ročne3.61%EQ-RUSPARRURUB8.5102%10.66%18.44%0.770.957.89%2/11
PARRUBNP Parvest Equity Russia USD19.02.2018100.2500USD1 000 USD3.00%-0.37%9.90%21.12%23.11%19.26%19.83%3.80%0.79%-EQ-RUSPARRURUB10.8910%39.21%49.24%0.690.9611.20%2/912.9727%57.35%55.51%0.750.934.83%4/98.5102%10.66%18.44%0.770.957.89%2/11
PARTUBNP Parvest Equity Turkey EUR19.02.2018198.1900EUR100 EUR3.00%1.08%9.26%-5.44%1.63%5.80%-7.52%6.91%3.64%4.95%EQ-TURPARTUTRY10.0868%17.42%22.18%0.901.193.35%2/410.9059%-18.90%-16.50%0.891.305.73%1/39.9837%50.48%49.46%0.851.14-6.66%3/3
PARTUYBNP Parvest Equity Turkey EUR - distribution Y19.02.2018141.5700EUR100 EUR3.00%1.09%9.25%-5.44%1.63%1.88%----5.27ročne3.72%EQ-TURPARTUTRY9.9837%50.48%49.46%0.851.14-6.66%3/3
PARETBNP Parvest Equity Turkey USD19.02.201872.3800USD100 000 EUR3.00%2.51%15.29%-0.25%13.24%23.47%-4.82%---EQ-TURPARETTRY10.0868%17.42%23.74%0.901.194.93%1/410.9059%-19.47%-16.50%0.901.243.57%2/39.9837%50.48%49.46%0.851.14-6.66%3/3
PAREUSABNP Parvest EQUITY USA EUR16.02.2018121.6100EUR0.16% 100 EUR3.00%-6.24%-1.05%7.22%3.44%-0.60%----EQ-TUR
PARUSAEBNP Parvest Equity USA EUR - distribution Y16.02.201877.8900EUR0.14% 100 EUR3.00%-6.26%-1.05%7.23%3.44%-2.52%----1.52ročne1.95%EQ-US
PARUSABNP PARVEST EQUITY USA EUR hedged16.02.2018160.5100EUR-0.11% 100 EUR3.00%-4.77%4.08%12.26%13.27%14.18%6.90%4.09%2.68%-EQ-USPARUSUSD0.3901%12.99%6.04%0.870.99-6.87%16/190.1342%0.06%-1.39%0.851.081.57%7/180.0923%15.75%12.86%0.951.27-7.07%13/16
PARUGEBNP Parvest Equity USA Growth EUR16.02.2018265.4300EUR0.13% 100 EUR3.00%-2.72%1.28%8.32%6.07%4.54%6.03%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGYBNP Parvest Equity USA Growth EUR hedged - distribution Y16.02.2018172.1500EUR-0.13% 100 EUR3.00%-1.21%6.53%13.41%16.11%18.24%----2.13ročne1.24%EQ-US-GROPARUSGUSD0.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGHCZBNP Parvest Equity USA Growth H CZK16.02.2018289.1300CZK-0.18% 100 000 EUR3.00%-1.36%5.92%12.61%15.01%18.36%7.30%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGHEBNP Parvest Equity USA Growth H EUR16.02.2018188.2200EUR-0.13% 100 EUR3.00%-1.22%6.53%13.34%16.03%19.87%8.00%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUSGBNP Parvest Equity USA Growth USD16.02.201880.6100USD-0.11% 1 000 USD3.00%-0.46%7.31%14.75%17.94%22.43%9.28%---EQ-US-GROPARUSGUSD0.3901%7.92%9.07%0.991.080.55%1/20.1342%2.97%6.10%0.981.07-3.52%2/20.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PARUGUBNP Parvest Equity USA Growth USD - distribution Y16.02.201845.4100USD-0.13% 1 000 USD3.00%-0.46%7.30%14.73%17.92%20.64%----0.55ročne1.21%EQ-US-GROPARUSGUSD0.0923%18.92%17.33%0.991.08-3.14%2/2
PAREUEBNP Parvest EQUITY USA MID CAP EUR16.02.2018206.2300EUR0.33% 100 EUR3.00%-4.73%0.90%8.60%0.17%-9.11%----EQ-US-MC
PARUMCEBNP Parvest Equity USA MID CAP (Hedged EUR)16.02.2018181.0100EUR0.07% 100 EUR3.00%-3.18%6.21%13.70%9.55%4.33%4.33%6.02%3.40%-EQ-US-MC
PARUMCBNP Parvest Equity USA MID CAP USD16.02.2018256.7800USD0.08% 1 000 USD3.00%-2.98%6.91%15.05%11.39%6.45%5.71%10.96%9.04%8.23%EQ-US-MC
PARUMCYBNP Parvest Equity USA Mid Cap USD - distribution Y16.02.2018214.1200USD0.08% 1 000 USD3.00%-1.82%6.90%15.05%11.39%4.61%----3.46ročne1.62%EQ-US-MC
PARUSCEBNP Parvest Equity USA Small Cap EUR16.02.2018285.4700EUR0.51% 100 EUR3.00%-4.02%-1.17%9.72%2.90%-4.53%5.63%---EQ-US-SCPARUSCUUSD0.3901%35.87%34.77%0.951.00-0.92%2/20.1342%1.06%-1.94%0.951.053.11%1/20.0923%10.20%12.07%0.991.081.04%1/2
PARUSYBNP Parvest Equity USA Small Cap EUR - distribution Y16.02.2018153.0000EUR0.51% 100 EUR3.00%-4.03%-1.18%9.72%2.91%-5.86%----2.19ročne1.43%EQ-US-SCPARUSCUUSD0.0923%10.20%12.07%0.991.081.04%1/2
PARUSCHEBNP Parvest Equity USA Small Cap EUR hedged16.02.2018195.8300EUR0.25% 100 EUR3.00%-2.54%3.94%14.97%12.40%9.43%7.45%---EQ-US-SCPARUSCUUSD0.3901%35.87%34.77%0.951.00-0.92%2/20.1342%1.06%-1.94%0.951.053.11%1/20.0923%10.20%12.07%0.991.081.04%1/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1226