801709.05.2016

Tlačová správa: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A na 1. mieste v súťaži Lipper Fund Awards 2016

Viedeň/Frankfurt, 27. apríla 2016. Už je to oficiálne: Fond riadený spoločnosťou ARTS Asset Management zo skupiny C-QUADRAT sa v prestížnej súťaži Lipper Fund Awards 2016 umiestnil na prvej priečke. Ocenením Lipper Fund Awards, ktoré udeľuje Thomsen Reuters, odmenili výkonnosť fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A v skupine porovnateľných fondov za posledných 10 rokov.

Cenu Lipper fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A získal okrem iného aj ako fond s najlepšou výkonnosťou v kategórii „Absolute Return EUR High“ pre Európu za posledných 10 rokov. Vlajková loď fondu C-QUADRAT už bola tento rok odmenená ocenením €uro Fund Awards a za 10 rokov získala 2. miesto.

Recept na úspech všetkých fondov ARTS sa skrýva v ich manažérovi Leovi Willertovi, ktorý ako konateľ a obchodný riaditeľ ARTS Asset Management vyvinul technický systém obchodovania. Investičné rozhodnutia prijíma výhradne na základe zložitých matematických pravidiel, a tým je úplne nezávislý od ľudských emócií.

Leo Willert vysvetľuje: „Systém obchodovania ARTS je vystavaný takým spôsobom, že prostredníctvom aktívneho riadenia v spojení s nástrojom stop-loss sa na úrovni jednotlivých položiek pokúša vyhnúť dlhým stratovým fázam. Skracuje sa tak čas potrebný na zotavenie a poskytuje atraktívny pomer riziko/výnos. Preto ma mimoriadne teší, že nezávislí pozorovatelia, ako je Lipper, si myslia, že naše fondy sú v posudzovanom období 10 rokov na prvom mieste v príslušnej porovnávanej skupine.“

Thomas Rieß, jeden zo zakladateľov a člen predstavenstva C-QUADRAT, hovorí: „Leo Willert vyhral so svojím inovatívnym obchodným systémom už niekoľko prestížnych ocenení. Srdečne blahoželám jemu a jeho tímu! Tešiť sa môžu najmä dlhodobo orientovaní investori, ktorí už investovali do ocenených fondov C‑QUADRAT ARTS.“


Budúci vývoj investičného fondu nemožno predpokladať na základe výsledkov výkonnosti z minulosti, ktoré nezaručujú rovnakú ani podobnú výkonnosť v budúcnosti. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Kurzy môžu stúpať, ale aj klesať. Emisné poplatky a poplatky za spätné odkúpenie nie sú zohľadnené vo výpočte výkonnosti. Pre výpočet výkonnosti je použitá metodika Rakúskej kontrolnej banky (OeKB). Zdroj výpočtu: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Podkladom pre kúpu investičných podielov sú aktuálne platné predajné prospekty, výročná správa a v prípade, že je staršia ako osem mesiacov, polročná správa. Kľúčové informácie pre investorov („KID“, „KIID“) a zverejnené predajné prospekty (vrátane ustanovení fondu) v aktuálnom znení pre príslušné fondy sú záujemcom k dispozícii v nemčine v sídle spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, ako aj bezplatne na www.c-quadrat.com.


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>