779121.12.2016

Oznámení o konání valné hromady Moventum Plus Activ SICAV

Představenstvo společnosti svolává akcionáře společnosti SICAV na účast na valné hromadě, která se bude konat v sídle společnosti dne 9. ledna 2017. Stáhnout PDF pozvánku


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>