857808.02.2017

Fincentrum & Forbes Investícia roka 2016 na Slovensku

Tři podílové fondy Parvest získaly ocenění FIncentrum & Forbes Investícia roka 2016 za vysoký výnos očištěný o riziko.

Akciový fond globálny - rozvinuté trhy 2016:


BNP Paribas Investment Partners je evropským leaderem v oblasti sociálně odpovědného investování, od roku 2002 získala do správy v souladu se sociálně odpovědným investováním 22 miliard EUR (v rámci podílových fondů a mandátů).

Fond Parvest Climate Impact získal druhou cenu za nadvýnos očištěný o riziko v roce 2016. Fond investuje do akcií společností specializovaných na environmentální služby a výrobky v oblastech, jako je vodní hospodářství, odpadové hospodářství, energetická účinnost nebo udržitelná produkce potravin. Fond investuje celosvětově, portfolio tvoří převážně společnosti s nízkou nebo střední tržní kapitalizací.

V průběhu roku 2016 se strategie fondu rozšířila o sledování dopadu aktivit společností na klimatickou změnu a při této příležitosti se fond přejmenoval z původního názvu, Parvest Environmental Opportunities na Parvest Climate Impact.

 

 

Akciový fond 2016:

Parvest Equity Russia Opportunities byl oceněný na prvním místě za za výnos očištěný o riziko, když jeho výkonnost v EUR za rok 2016 dosáhla 60,75%.

Dominanci ruských akciových fondů Parvest v roce 2016 potvrdil druhým místem ve stejné kategorii fond Parvest Equity Russia s loňskou výkonností na úrovni 59,38%.

Oba ruské akciové fondy Parvest spravuje náš lokální partner ze St. Petersburgu, společnost TKB Investment Partners, která patří s 5,7 miliardami USD k největším správcům majetku v Rusku.

O společnosti BNP Paribas Investment Partners:

BNP Paribas Investment Partners je jeden z největších evropských správců majetku s 532 miliardami EUR pod správou. Jsme hrdí na to, že slovenským investorům po mnoho let nabízíme širokou škálu více než stovky lucemburských podílových fondů zaměřených na všechny tradiční třídy aktiv a všechny regiony.

Ocenění Fincentrum & Forbes Investícia roka potvrzují vysokou kvalitu fondů, které na Slovensku naše společnost nabízí.

Se srdečným pozdravem
BNP Paribas Investment Partners


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>