404830.12.2020

Sviatky

Vážení používatelia EIC fondovej platformy,
Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 31.12.2020 nebudeme vykonávať obchody k Vašim pokynom. Dôvodom je uzavretie viacerých miest výkonu z titulu obdobia sviatkov. Obchodovať pre Vás tak začneme až 4.1.2021. Ak potrebujete súrne nakúpiť alebo predať Vaše cenné papiere, zadajte pokyny do 30.12.2020 11:00.
Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom Tím EIC


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>