Správci fondů

Lokální agent

European Investment Centre poskytuje zahraničním správcovským společnostem na Slovensku a v Čechách službu lokálního agenta, v rámci které:

  • Zastupuje zahraniční správcovské společnosti vůči investorům na Slovensku a v Čechách
  • Zabezpečuje finanční toky mezi investory při úpisu a prodeji fondů
  • Plní reportovací povinnosti vůči místnímu dohledu

Počet správcovských společností, do kterých je možné investovat prostřednictvím European Investment Centre, stále roste. EIC neustále usiluje o rozšiřování nabídky a ambicí je umět vypořádat obchody se všemi fondy registrovanými v Evropské unii. V současné době je možné na základě veřejné nabídky investovat do podílových fondů od těchto správců: