European Investment Centre

European Investment Centre (EIC) je obchodník s cennými papíry specializující se na služby spojené s investováním do podílových fondů. Na jednom místě shromažďuje nejširší nabídku podílových fondů evropských správcovských společností. Sjednocuje fragmentovaný trh podílových fondů a přispívá k tvorbě infrastruktury v oblasti kolektivního investování.

Stovky fondů pod jednou střechou

European Investment Centre nabízí víc jak 1500 podílových a ETF fondů od 40 správců na jednom místě. Jediná platforma svého druhu na Slovensku umožňuje vytvořit vhodné investiční řešení pro všechny typy investorů – od nejkonzervativnějších po nejdynamičtější. Obsahuje podílové fondy zaměřené na všechny světové regiony – vyspělé trhy i rozvíjející se země. Nabízí fondy investující do tradičních tříd aktiv jako akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu, ale také moderní alternativní investice do nemovitostí, komodit a dalších méně obvyklých investičních aktiv. Nabízíme fondy přístupné pro širokou veřejnost i fondy pro zkušené a profesionální investory.

Vyberte si způsob investování

Investorům dává na výběr jednorázovou investici nebo pravidelné spoření nižších částek. Klient European Investment Centre nemusí být odborník na finanční trhy, může svoje investiční záměry konzultovat s některým z investičních poradců, který mu na základě zjištění jeho investičního profilu doporučí vhodný investiční mix. EIC umožňuje investovat jak jednorázovými investicemi tak také postupným spořením menších částek. Zkušenější investoři mohou sami prostřednictvím webové aplikace zadávat pokyny na nákup a prodej jakéhokoliv z fondů v nabídce European Investment Centre. Fondy přístupné na investování najdete v záložce Seznam fondů.

Mějte své investice pod kontrolou

O vývoji a aktuálním stavu své investice má investor nepřetržitý přehled prostřednictvím elektronického online přístupu na svůj účet a pravidelně formou emailových výpisů z účtu zasílaných po každé transakci. Při podpisu smluvní dokumentace dostane investor vlastní přístupový kód a heslo, prostřednictvím kterého si může stav své investice časově neomezeně kontrolovat z jakéhokoliv místa s přístupem na internet.

Jak funguje EIC

EIC je obchodník s cennými papíry s povolením Národní banky Slovenska na poskytování investičních služeb ve spojitosti s investováním do podílových fondů. EIC přebírá pokyny od investorů, zpracovává je a vykonává je vůči správcovským společnostem za aktuální tržní ceny. Za uskutečněné transakce realizuje finanční vyrovnání. Nakoupené cenné papíry a zůstatky finančních prostředků investorů registruje na účtech, které investorům vede. Účty jsou přísně oddělené od prostředků EIC. EIC má na druhé straně otevřené účty u jednotlivých správcovských společností nebo jejich agentů, na kterých jsou registrované aktiva klientů, které pro ně EIC uschovává. EIC investory zastupuje vůči správcům ve všech otázkách.

EIC je účastníkem Garančního fondu investicí, který realizuje kompenzaci klientských aktiv, pokud se stanou nedostupnými.

EIC spolupracuje se sítí investičních poradců, kteří jsou smluvní partneři investora a kteří investorovi poskytují poradenství v oblasti investicí. Poradci a EIC jsou nezávislé subjekty. EIC nevykonává poradenství investorům ani poradcům, pouze vykonává pokyny, které mu zadávají investoři nebo které mu postoupí od investorů poradci. EIC je nezávislé na správcích fondů, to znamená, že nemá žádný zájem na upřednostňování nabídky jedné fondové společnosti před druhou.