Upozornení

S investicí je spojeno riziko. Hodnota investice může stejně růst, jakož i klesat. Hodnotu investice mohou ovlivnit také změny devizových kurzů a změny úrokových sazeb. Dosavadní výnos není zárukou budoucích výnosů. Klienti společnosti EIC, o.c.p., a.s. se mohou seznámit s příslušnými informacemi o investičních produktech, s prospekty a statuty podílových fondů v sídle společnosti EIC, ocp, as, tak u jejích smluvních partnerů.