Fund: AMBEA

AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
LU0616241476
24-06-2011
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Marie-Anne Allier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEA EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.37% 0.70 0.82 0.69% 12/24
2019 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.75 1.43 -1.12% 12/21
2018 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.83% 0.54 0.70 1.68% 6/19
2017 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 2.13% 0.55 1.04 -1.14% 8/17
2016 AMBEA EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 1.10% 0.77 2.19 -5.39% 16/16
2015 AMBEA EUR BOND-EUR -0.1677% 0.80% -0.04% 0.92 2.08 0.70% 6/13
2014 AMBEA EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 16.20% 0.89 2.22 -6.31% 13/13
118.4300
02-10-2023
-0.2863%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.99% -1.77% -1.68% -0.62% -0.33% -6.46% -2.38% -1.82% 0.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -5.08% -1.04% 0.03% 0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.94% 11.18% 5.39% 2.84% 2.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.00% 0.00%
Bond 97.06% 2.84% 94.22%
Other 1.36% 0.05% 1.31%
Cash 19.20% 14.74% 4.46%
Veľkosť fondu
Aktíva558 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov332
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 52.00
Corporate 33.35
Mortgage 9.88
Derivatives 3.46
Výnos do splatnosti p.a.3.82
Modifikovaná durácia6.44
Kreditné rozloženie
AAA 23.25
AA 25.46
A 16.75
BBB 23.23
BB 6.20
B 0.14
Below B 0.00
Not Rated 4.98
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1.25% 1.78% Spain (Kingdom of) 5.15% 1.65%
Greece (Republic Of) 3.875% 1.64% European Investment Bank 2.75% 1.63%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.62% Netherlands (Kingdom Of) 1.57%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 1.1% Finland (Republic Of) 1.5% 1.08%
European Investment Bank 1% 0.95% Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375% 0.95%