Fund: AMBEG

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE
LU0518421895
01-07-2010
Bond
Bonds - Government - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.04% 0.89 1.02 0.05% 5/7
2019 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 7.37% 0.98 1.27 0.64% 1/3
2018 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% -2.00% 0.97 1.19 -1.13% 4/4
2017 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.05% 0.97 1.01 0.69% 1/3
2016 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 2.47% 0.91 1.21 -0.76% 4/5
2015 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.09% 0.34% 0.96 1.35 0.58% 3/5
2014 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 20.40% 0.96 1.50 -0.96% 4/4
112.1300
02-10-2023
-0.3643%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.45% -2.67% -2.65% -1.33% -1.75% -7.69% -2.70% -2.71% 0.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% -6.01% -1.33% -0.40% 0.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.08% 11.16% 5.96% 2.77% 3.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.59% 2.50% 92.09%
Other 0.06% 0.02% 0.03%
Cash 11.14% 3.26% 7.88%
Veľkosť fondu
Aktíva412 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov130
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 91.97
Corporate 0.47
Derivatives 7.53
Výnos do splatnosti p.a.3.25
Modifikovaná durácia7.79
Kreditné rozloženie
AAA 17.38
AA 56.05
A 9.37
BBB 11.96
BB 2.35
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.5% 7.28% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 4.14%
France (Republic Of) 1% 4.04% France (Republic Of) 1% 3.68%
Spain (Kingdom of) 1.4% 2.62% Belgium (Kingdom Of) 3% 2.58%
Italy (Republic Of) 0.25% 1.93% Italy (Republic Of) 4% 1.78%
Netherlands (Kingdom Of) 1.74% Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.6%