Fund: AMBEG

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE
LU0518421895
01-07-2010
Bond
Bonds - Government - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.04% 0.89 1.02 0.05% 5/7
2019 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 7.37% 0.98 1.27 0.64% 1/3
2018 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% -2.00% 0.97 1.19 -1.13% 4/4
2017 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.05% 0.97 1.01 0.69% 1/3
2016 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 2.47% 0.91 1.21 -0.76% 4/5
2015 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.09% 0.34% 0.96 1.35 0.58% 3/5
2014 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 20.40% 0.96 1.50 -0.96% 4/4
123.9500
11-08-2022
-0.4498%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.51% -0.28% -6.52% -11.02% -12.72% -4.11% -1.19% -0.52% 1.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% 0.25% 1.54% 1.15% 2.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.62% 10.22% 2.92% 1.72% 2.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.60% 4.70% 93.90%
Other 0.02% 0.10% -0.08%
Cash 18.56% 12.38% 6.18%
Veľkosť fondu
Aktíva344 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov91
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 92.99
Corporate 0.28
Mortgage 0.63
Derivatives 6.18
Výnos do splatnosti p.a.1.75
Modifikovaná durácia9.51
Kreditné rozloženie
AAA 17.29
AA 46.19
A 11.74
BBB 13.05
BB 1.21
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 10.53
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1% 5.18% France (Republic Of) 0.5% 5.13%
France (Republic Of) 1% 5.06% Spain (Kingdom of) 4.65% 4.84%
Belgium (Kingdom Of) 3% 4.33% Italy (Republic Of) 4.09%
Spain (Kingdom of) 2.9% 2.66% Austria (Republic of) 2.57%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.49% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 2.46%