Fund: AMBEHYC

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AHK
LU1049751867
21-05-2014
Bond
Bonds - High Yield - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Gwenaëlle Balcon
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 1.95% 0.84 1.04 -0.39% 4/6
2019 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 11.26% 0.82 1.01 0.46% 3/7
2018 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -0.83% 0.69 1.36 5.31% 1/6
2017 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% -0.98% 0.79 2.31 -3.59% 6/6
2016 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 7.63% 0.69 1.12 -5.01% 7/8
2015 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.1454% -1.16% -3.28% 0.72 0.83 1.53% 5/8
2014 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.0937% 4.44% 6.63% 0.90 1.11 1.73% 3/11
3,203.3999
14-06-2024
-0.3388%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.09% 0.78% 3.74% 9.76% 11.72% 2.74% 3.30% 2.59% 2.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.28% 2.69% 1.82% 1.85% 1.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.76% 13.60% 3.39% 2.15% 1.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 90.71% 0.03% 90.69%
Other 1.52% 0.06% 1.46%
Cash 38.64% 30.79% 7.85%
Veľkosť fondu
Aktíva5,264 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov225
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 90.60
Derivatives 8.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.06
A 0.84
BBB 6.27
BB 57.87
B 25.33
Below B 0.66
Not Rated 8.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 5.44% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 2.09%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.77% Electricite de France SA 6% 1.64%
Banco BPM S.p.A. 1.52% Electricite de France SA 1.25%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.17% Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.04%
Telefonica Europe B V 1.04% Alpha Bank S.A. 1.03%