Fund: AMBGCU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU
LU0319688791
30-10-2007
Bond
Bonds - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3675% 8.95% 8.13% 0.95 1.15 -2.09% 2/2
2019 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 2.1319% 12.44% 13.40% 0.94 0.91 1.86% 1/2
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
175.6900
12-08-2022
0.3312%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.01% -0.25% -7.44% -11.59% -12.01% -1.13% 1.22% 2.16% 2.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 3.94% 4.81% 4.09% 3.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.58% 11.73% 3.47% 2.14% 1.69%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 77.21% 1.40% 75.81%
Other 15.30% 0.14% 15.17%
Cash 129.76% 120.73% 9.03%
Veľkosť fondu
Aktíva102 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov135
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 9.58
Corporate 80.72
Derivatives 8.69
Výnos do splatnosti p.a.4.28
Modifikovaná durácia6.08
Kreditné rozloženie
AAA 8.99
AA 1.33
A 21.65
BBB 55.57
BB 8.21
B 1.44
Below B 0.06
Not Rated 2.75
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.625% 4.29% United States Treasury Notes 0.25% 2.64%
Bank of America Corporation 2.48% Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.1%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C 2.06% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.63%
General Motors Financial Company Inc 2.35% 1.51% United States Treasury Notes 2.625% 1.45%
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C 1.22% Athene Global Funding 2015-1 1.985% 1.2%