Fund: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
LU0557861860
24-06-2011
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
137.2200
17-07-2024
-0.3341%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.42% 0.01% -0.11% 3.73% 3.29% -3.40% -2.14% -0.41% 1.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -3.66% -1.79% 0.03% 0.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.47% 6.52% 4.80% 1.43% 2.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 115.47% 3.56% 111.91%
Other 3.44% 0.29% 3.15%
Cash 181.92% 196.98% -15.06%
Veľkosť fondu
Aktíva223 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov106
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 89.67
Corporate 23.58
Mortgage 0.08
Derivatives -16.48
Výnos do splatnosti p.a.4.95
Modifikovaná durácia7.23
Kreditné rozloženie
AAA 16.74
AA 32.01
A 14.57
BBB 23.94
BB 12.66
B 0.46
Below B 0.01
Not Rated -0.39
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.62% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 5.15%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.81% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.79%
United States Treasury Notes 1.25% 4.18% Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.12%
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC 2.62% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.33% Canada Housing Trust No.1 1.8% 2.28%