Fund: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
LU0557861860
24-06-2011
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Laurent Crosnier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
148.4400
12-08-2022
0.4874%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.22% -0.38% 0.25% -3.62% -3.10% -1.63% 1.16% 1.23% 2.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% 1.93% 2.62% 2.09% 3.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% 12.09% 2.34% 2.30% 2.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.14% 0.09% 0.05%
Bond 96.76% 5.70% 91.07%
Other 16.07% 6.69% 9.37%
Cash 179.19% 179.68% -0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva277 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov76
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 75.05
Corporate 22.34
Mortgage 0.77
Derivatives -1.61
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 34.99
AA 18.57
A 8.57
BBB 24.11
BB 11.77
B 0.79
Below B 0.02
Not Rated 1.17
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 1.25% 9.05% Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8.38%
Royal Bank Canada Montreal Quebec 6.16% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 3.87%
Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis OE-C 3.36% Italy (Republic Of) 1.45% 2.9%
United States Treasury Notes 1.875% 2.66% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.59%
United States Treasury Notes 2.875% 2.49% Italy (Republic Of) 1.65% 2.29%