Fund: AMBGIE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE
LU0442405998
25-08-2009
Bond
Bonds Inflation-linked - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 14.04% 0.94 1.22 -0.64% 3/4
2019 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.19% 0.87 1.32 -3.34% 4/4
2018 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -10.59% 0.95 1.42 -0.71% 2/4
2017 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 13.72% 0.95 1.31 -0.77% 4/4
2016 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 5.09% 0.97 1.27 -0.83% 2/3
2015 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -13.79% -12.00% 0.97 1.30 1.84% 1/3
2014 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -7.96% 0.96 1.21 0.37% 2/3
113.4800
12-08-2022
-0.5085%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.98% -4.73% -7.63% -11.90% -11.48% -2.75% -1.92% -1.11% -0.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% 0.78% -0.13% -0.07% 0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.38% 6.39% 2.30% 1.21% 1.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.65% 3.73% 102.92%
Other 0.15% 1.02% -0.86%
Cash 111.30% 113.36% -2.06%
Veľkosť fondu
Aktíva335 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov73
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 102.00
Corporate 1.08
Derivatives -2.33
Výnos do splatnosti p.a.4.59
Modifikovaná durácia10.30
Kreditné rozloženie
AAA 33.85
AA 38.02
A 11.73
BBB 6.35
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 10.05
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.1% 10.31% Spain (Kingdom of) 0% 9.24%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 7% United States Treasury Bonds 0.25% 5.55%
United States Treasury Bonds 0.75% 4.35% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 3.7% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% 3.41%
Italy (Republic Of) 0.1% 3.1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.52%