Fund: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04-01-1993
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
23.7900
03-10-2023
-0.7095%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.96% -4.88% -6.56% -4.30% -1.04% -8.31% -2.60% -2.21% -0.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% -5.67% -0.82% 0.64% 0.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.42% 13.45% 6.44% 4.18% 2.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.11% 0.00% 0.11%
Bond 114.34% 2.18% 112.16%
Other 0.58% 0.09% 0.49%
Cash 230.56% 243.32% -12.76%
Veľkosť fondu
Aktíva185 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov91
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 85.41
Corporate 28.34
Mortgage 0.02
Derivatives -14.37
Výnos do splatnosti p.a.4.78
Modifikovaná durácia7.66
Kreditné rozloženie
AAA 27.17
AA 31.64
A 6.95
BBB 21.39
BB 11.83
B 0.21
Below B 0.00
Not Rated 0.82
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 9.74% United States Treasury Notes 1.25% 7.78%
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.69% Secretaria Tesouro Nacional 4.24%
Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis OE-C 3.88% United States Treasury Notes 1.875% 3.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.97% United States Treasury Notes 2.875% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.79% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.17%