Fund: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04-01-1993
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
25.6000
17-07-2024
0.1565%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.03% 2.81% 0.67% 7.20% 0.51% -5.86% -2.66% -1.10% -0.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -6.60% -3.50% -0.93% -0.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.80% 11.64% 6.10% 3.01% 1.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.00% 0.00% 0.00%
Bond 119.96% 2.27% 117.69%
Other 3.47% 0.36% 3.12%
Cash 213.91% 234.72% -20.81%
Veľkosť fondu
Aktíva164 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov110
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 94.66
Corporate 24.40
Mortgage 0.14
Derivatives -22.33
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia7.16
Kreditné rozloženie
AAA 16.43
AA 31.31
A 15.02
BBB 23.34
BB 12.69
B 0.44
Below B 0.01
Not Rated 0.77
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.6% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 5.11%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.81% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.68%
United States Treasury Notes 1.25% 4.18% Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.13%
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC 2.59% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.35% Canada Housing Trust No.1 1.8% 2.27%