Fund: AMCASHE

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C)
LU0568620560
24-06-2011
Money Market
Money Market - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Baptiste Loubert
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
99.7400
03-10-2023
0.0100%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 0.88% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 23.32% 0.22% 23.11%
Other 0.14% 0.00% 0.14%
Cash 77.29% 0.53% 76.76%
Veľkosť fondu
Aktíva11,215 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov115
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 15.61
Corporate 7.85
Derivatives 76.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.03
A 11.44
BBB 13.73
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 72.80
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dpat Fix 3.39 010823 5.79% Portugal (Republic Of) 3.5% 2.05%
Norinchukin Bank London 3.51% 2.01% Portugal (Republic Of) 1.82%
Italy (Republic Of) 3.5% 1.81% Fidelity National Information Services Inc 0% 1.73%
Sous Recev Eur Cae 1.66% BNP Paribas Canada Branch 0.27% 1.62%
Italy (Republic Of) 3.4% 1.61% DnB Bank ASA 1.05% 1.61%