Fund: AMCASHE

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C)
LU0568620560
24-06-2011
Money Market
Money Market - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Baptiste Loubert
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
102.6400
16-07-2024
0.0097%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.27% 0.86% 1.81% 2.77% 3.68% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 21.55% 0.33% 21.22%
Other 0.10% 0.02% 0.09%
Cash 79.17% 0.47% 78.69%
Veľkosť fondu
Aktíva19,090 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov101
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 12.02
Corporate 9.20
Derivatives 78.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.82
A 10.47
BBB 10.95
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 77.76
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 3.1% 4.43% Dpat Fix 3.88 030624 4.22%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.28% Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.52%
Italy (Republic Of) 2.4% 1.52% Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.995% 1.51%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.51% Credit Agricole Consumer Finance S.A. 1.22%
MUFG Bank Ltd. London Branch 3.96% 1.21% KBC Bank N.V. 3.96% 1.21%