Fund: AMCASHU

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)
LU0568621618
24-06-2011
Money Market
Money Market - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Christophe Buret
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
120.3600
17-07-2024
0.0166%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 1.29% 2.60% 4.04% 5.43% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 13.44% 0.00% 13.44%
Other 0.00% 0.01% -0.01%
Cash 86.62% 0.05% 86.57%
Veľkosť fondu
Aktíva18,189 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov34
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.04
Corporate 15.32
Derivatives 84.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.10
AA 5.23
A 11.44
BBB 1.42
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 81.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dpat Fix 5.32 030624 7.11% Banque Usd Cae 3.76%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 3.07% NTT Finance UK Ltd 5.64% 1.51%
Amcor Finance (USA) Inc. 5.48% 1.27% Mizuho Bank, Ltd. London Branch 5.45% 1.27%
ABN AMRO Bank N.V. 5.44% 1.27% Sumitomo Mitsui Banking Corporation 5.47% 1.27%
Stanley Black & Decker, Inc. 5.7% 1.27% BP Capital Markets PLC 5.49% 1.27%