Fund: AMCASHU

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)
LU0568621618
24-06-2011
Money Market
Money Market - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Christophe Buret
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
115.4500
03-10-2023
0.0173%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.45% 1.36% 2.63% 3.90% 4.94% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 14.87% 0.05% 14.81%
Other 0.00% 0.00% 0.00%
Cash 86.19% 1.01% 85.18%
Veľkosť fondu
Aktíva15,675 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.21
Corporate 13.50
Derivatives 81.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.15
AA 1.99
A 11.89
BBB 0.78
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 79.19
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dpat Fix 5.32 010823 8.2% Banque Usd Cae 4.82%
United States Treasury Notes 0.625% 2.1% Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 1.67%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Iam Com 1.65% Macquarie Group Ltd. 1.65%
Electricite de France SA 5.65% 1.63% Enel Finance America LLC 5.55% 1.63%
ING Bank N.V. 5.31% 1.6% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.02% 1.59%