Fund: AMCASHU

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)
LU0568621618
24-06-2011
Money Market
Money Market - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Christophe Buret
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
112.4600
31-03-2023
0.0178%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 1.26% 2.24% 2.82% 2.96% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 15.94% 0.05% 15.89%
Other 0.00% 0.00% 0.00%
Cash 89.81% 5.70% 84.11%
Veľkosť fondu
Aktíva13,744 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov24
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 4.99
Corporate 4.02
Derivatives 84.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 5.73
AA 3.57
A 9.05
BBB 3.93
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 77.72
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dpat Fix 4.32 010223 7.38% Banque Usd Cae 4.76%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.45% 3.69% Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 3.24%
Electricite de France SA 4.93% 1.84% Volvo Treasury AB (publ) 4.73% 1.84%
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 5.075% 1.84% Enel Finance America LLC 5.57% 1.84%
AT&T Inc 4.85% 1.83% NTT Finance UK Ltd 4.98% 1.83%