Fund: AMGMFE

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)
LU0568619638
24-06-2011
Alternatives
Alternatív - Hedge fondy - MM-EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
98.7600
16-07-2024
0.0507%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 0.02% 1.38% 2.17% 2.52% 1.73% -0.26% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 1.04% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.55% 2.13% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 65.96% 65.96%
Other 0.09% -0.09%
Cash 425.91% 391.77% 34.13%
Veľkosť fondu
Aktíva31 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 97.62
Derivatives 2.43
Výnos do splatnosti p.a.3.87
Modifikovaná durácia0.23
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 46.81
A 53.19
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 25.92% Spain (Kingdom of) 10.17%
France (Republic Of) 10.05% Canada (Government of) 9.88%
Spain (Kingdom of) 8.59% Canada (Government of) 7.82%
Italy (Republic Of) 7.25% Canada (Government of) 6.8%
Canada (Government of) 6.78% France (Republic Of) 4.36%