Fund: AMGMFU

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A USD (C)
LU1883326172
31-05-2019
Alternatives
Alternatív - Hedge fondy - MM-USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
48.3400
16-07-2024
-0.2888%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.11% 2.35% 1.41% 5.36% -0.78% -1.00% -0.87% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.13% -1.99% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.50% 11.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 42.25% 0.02% 42.23%
Other 1.80% 0.11% 1.69%
Cash 212.87% 156.80% 56.08%
Veľkosť fondu
Aktíva0 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov11
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 74.92
Corporate 6.64
Mortgage 1.71
Derivatives 14.98
Výnos do splatnosti p.a.3.92
Modifikovaná durácia0.24
Kreditné rozloženie
AAA 3.68
AA 38.23
A 50.05
BBB 0.07
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 7.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 33.25% France (Republic Of) 10.08%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 9.17% Spain (Kingdom of) 8.62%
Canada (Government of) 7.8% Canada (Government of) 6.78%
Canada (Government of) 6.76% Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1.75%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1.75% U.S. Bancorp. 1.74%