Fund: AMIGBEH

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES (EUR) HEDGED - AE
LU0389812933
25-09-2008
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Stéphanie Pless
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
121.9000
22-05-2024
-0.1474%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% -0.07% 1.43% 2.16% -0.11% -4.49% -2.18% -1.41% -0.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.45% -2.69% -0.98% -0.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.62% 7.44% 4.90% 1.63% 1.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.00% 100.00%
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva2,634 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1076
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 100.00
Výnos do splatnosti p.a.3.62
Modifikovaná durácia6.88
Kreditné rozloženie
AAA 9.85
AA 63.40
A 18.90
BBB 5.78
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 1.625% 0.41% United States Treasury Notes 2.875% 0.4%
United States Treasury Notes 4% 0.4% United States Treasury Notes 4.5% 0.39%
United States Treasury Notes 1.875% 0.39% United States Treasury Notes 3.875% 0.39%
United States Treasury Notes 1.375% 0.39% United States Treasury Notes 1.25% 0.38%
United States Treasury Notes 1.125% 0.37% United States Treasury Notes 4.125% 0.36%