Fund: AZPEB

Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc
LU0165915058
23-04-2003
Bond
Bonds - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZPEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.58% 0.34 0.24 4.19% 5/24
2019 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.19% 0.46 0.81 1.82% 5/21
2018 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.28% 0.39 0.45 1.14% 11/19
2017 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.52% 0.45 0.80 -1.87% 11/17
2016 AZPEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 3.33% 0.57 1.27 -0.28% 9/16
2015 AZPEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.40% -0.04% 0.70 1.52 -0.42% 11/13
2014 AZPEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 15.03% 0.53 1.13 3.54% 2/13
14.1960
04-10-2023
-0.4795%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.73% -2.81% -3.87% -3.17% -4.79% -6.98% -2.43% -2.24% 0.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.11% -0.77% 0.07% 0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.64% 10.70% 5.56% 2.65% 2.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.00% 0.00%
Bond 96.89% 0.17% 96.72%
Other 2.55% 2.55%
Cash 7.91% 7.19% 0.73%
Veľkosť fondu
Aktíva237 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov412
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E13.93%
P/BV3.29%
Dlhopisové portfólio
Government 65.02
Corporate 25.95
Mortgage 5.82
Derivatives 0.67
Výnos do splatnosti p.a.3.79
Modifikovaná durácia6.12
Kreditné rozloženie
AAA 33.30
AA 25.42
A 14.59
BBB 24.57
BB 2.26
B 0.03
Below B 0.00
Not Rated -0.18
Regionálne rozloženie
United States
Canada 0.00%
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz Cash Facility Fund I3 D 2.49% France (Republic Of) 0.75% 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92% Italy (Republic Of) 3.35% 1.45%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.15% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.09%
France (Republic Of) 0.5% 1.02% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.01%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR 1% Italy (Republic Of) 2.65% 1%