Fund: FFEMDEH

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337572712
30-06-2010
Bond
Bonds - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 5.13% 0.83 2.42 -3.93% 19/24
2019 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.88% 0.72 2.02 -0.69% 9/21
2018 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -8.19% 0.69 1.59 -0.79% 13/19
2017 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 6.17% 0.68 1.41 1.59% 5/17
2016 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 12.19% 0.51 0.67 4.47% 6/17
2015 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.1342% 0.34% -13.78% 0.42 0.82 11.63% 1/18
2014 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
11.2600
23-05-2024
-0.5300%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.17% 2.55% 7.75% 7.14% 7.75% -9.16% -4.28% -3.20% -1.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.76% -8.06% -5.08% -2.99% -1.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.23% 24.49% 8.13% 4.33% 3.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.02% 0.02%
Bond 127.88% 10.48% 117.39%
Other 0.05% 0.05%
Cash 33.78% 51.25% -17.46%
Veľkosť fondu
Aktíva375 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.02%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energy 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government 91.55
Corporate 25.80
Derivatives -17.46
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Below B 11.65
Not Rated 2.47
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.02%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.02%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 11.78% 10 Year Treasury Note Future June 24 11.06%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 7.01% Comision Federal de Electricidad 5% 5.26%
Euro Bobl Future June 24 3.08% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.16%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.84% Peru (Republic of) 3% 1.71%
Panama (Republic of) 3.875% 1.47% Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.37%