Fund: GSUSAB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis)
US38149W1018
08-09-2020
Bond
Bonds - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
40.9200
21-02-2024
0.0734%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.58% 1.92% 1.72% -1.35% -0.75% -5.96% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.36% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 102.65% 7.21% 95.44%
Other 0.00% 0.00%
Cash 4.55% 4.55%
Veľkosť fondu
Aktíva5,496 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1000
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.538
Dividendový výnos3.76%
Rozhodný dátum27-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 46.55
Corporate 25.22
Mortgage 23.68
Derivatives 4.55
Výnos do splatnosti p.a.4.78
Modifikovaná durácia6.32
Kreditné rozloženie
AAA 71.77
AA 2.46
A 11.26
BBB 14.23
BB 0.28
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.25% 9.18% United States Treasury Notes 1.625% 6.61%
United States Treasury Notes 1.625% 3.79% United States Treasury Notes 2% 3.79%
United States Treasury Notes 2.5% 3.36% United States Treasury Bonds 2.5% 2.49%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.18% United States Treasury Bonds 2.25% 2.02%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% 1.68% United States Treasury Bonds 2.5% 1.57%