Fund: ISHFRB

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc)
IE00BDFGJ627
20-03-2018
Bond
Bonds - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
5.9250
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% 1.61% 3.57% 5.16% 7.06% 3.62% 2.78% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 2.64% 1.78% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.59% 4.63% 1.39% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.18% 94.18%
Other 0.25% 0.25%
Cash 6.15% 0.58% 5.57%
Veľkosť fondu
Aktíva15,755 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov325
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 23.93
Corporate 70.73
Derivatives 5.08
Výnos do splatnosti p.a.5.94
Modifikovaná durácia0.14
Kreditné rozloženie
AAA 26.03
AA 18.66
A 48.64
BBB 6.67
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
International Bank for Reconstruction & Development 7.03% 1.54% International Bank for Reconstruction & Development 5.72% 1.46%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 1.35% European Bank For Reconstruction & Development 5.8% 1.26%
International Bank for Reconstruction & Development 5.63% 1.14% Inter-American Development Bank 5.49% 1.04%
European Bank For Reconstruction & Development 5.96% 0.98% International Bank for Reconstruction & Development 5.62% 0.96%
International Bank for Reconstruction & Development 5.25% 0.87% Inter-American Development Bank 5.44% 0.78%