Fund: ISHPS

iShares Physical Silver ETC
IE00B4NCWG09
08-04-2011
Commodity
Commodities - Precious Metals
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHPS USD COM-PRMET 0.3675% 53.45% 57.03% 0.63 0.95 5.98% 3/11
2019 ISHPS USD COM-PRMET 2.1319% 46.52% 18.48% 0.67 0.86 -21.87% 8/9
2018 ISHPS USD COM-PRMET 1.8344% -12.47% -9.89% 0.44 0.38 -6.28% 6/6
2017 ISHPS USD COM-PRMET 1.0263% 5.69% 7.12% 0.41 0.46 3.94% 2/6
28.9587
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.92% 32.64% 24.80% 24.85% 29.16% 2.90% 15.51% 8.26% 4.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 1.69% 8.95% 6.66% 4.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.82% 29.38% 12.96% 5.24% 2.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond
Other 100.00% 100.00%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva7,861 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Physical Silver 100%