Fund: ISHTIPS

iShares TIPS Bond ETF (dis)
US4642871762
04-12-2003
Bond
Bonds - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
106.2100
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.76% 1.67% 1.45% -1.93% -0.73% -5.51% -0.87% -1.02% -0.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -4.58% 0.04% 0.50% 0.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.59% 12.18% 6.60% 2.34% 1.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.97% 99.97%
Other
Cash 0.03% 0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva185,911 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov49
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.19
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.914
Dividendový výnos3.69%
Rozhodný dátum01-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 99.97
Derivatives 0.03
Výnos do splatnosti p.a.4.18
Modifikovaná durácia6.46
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.125% 3.98% United States Treasury Notes 0.625% 3.84%
United States Treasury Notes 1.125% 3.66% United States Treasury Notes 1.25% 3.64%
United States Treasury Notes 0.625% 3.61% United States Treasury Notes 0.125% 3.57%
United States Treasury Notes 0.25% 3.44% United States Treasury Notes 0.125% 3.31%
United States Treasury Notes 1.375% 3.31% United States Treasury Notes 1.625% 3.25%