Fund: URW

Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis)
FR0013326246
21-07-1999
Real Estate
Real Estate - Global
Unibail-Rodamco-Westfield
Rodamco Europe
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
72.5000
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -8.90% 3.60% 9.02% 53.60% 52.86% -2.69% -11.64% -15.31% -10.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 9.72% -11.32% -20.77% -17.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 17.11% 61.53% 16.49% 2.90% 1.25%
Veľkosť fondu
Aktíva
Počet akcíí
Počet dlhopisov
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum10-10-2008
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha