Fund: XTEUCB

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
LU0484968812
18-10-2010
Bond
Bonds - Corporate - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
139.5000
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.36% 2.75% 3.95% 3.81% 4.42% -4.46% -1.78% -1.02% 0.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -4.54% -2.39% -0.86% -0.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 10.48% 4.42% 2.43% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.85% 0.00% 96.85%
Other 2.05% 2.05%
Cash 1.10% 0.00% 1.10%
Veľkosť fondu
Aktíva21,584 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2534
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.16
 z toho Mng. popl.0.06
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda5.491
Dividendový výnos3.94%
Rozhodný dátum21-02-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 96.67
Mortgage 0.17
Derivatives 1.10
Výnos do splatnosti p.a.3.51
Modifikovaná durácia4.34
Kreditné rozloženie
AAA 0.34
AA 7.22
A 43.70
BBB 46.40
BB 0.29
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.05
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 7.75% 0.17% Dws Deutsche Gbl L 0.16%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 0.13% Orange S.A. 8.125% 0.13%
Sanofi 1.375% 0.12% Microsoft Corporation 3.125% 0.12%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.11% Novartis Finance S 0.11%
Banco Santander, S.A. 4.875% 0.11% Vodafone Group PLC 2.2% 0.11%