Fund: XTGGBE

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
LU0378818131
20-10-2008
Bond
Bonds - Government - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTGGBE EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.42% 0.51 0.60 2.32% 1/7
195.9600
05-10-2023
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.28% -3.96% -5.58% -3.47% -3.72% -7.12% -2.22% -2.39% -0.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.51% -5.37% -1.01% -0.23% 0.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.35% 8.69% 5.38% 2.21% 2.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.20% 99.20%
Other 0.56% 0.56%
Cash 214.25% 214.00% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva4,729 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1099
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.20
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.3.53
Modifikovaná durácia7.50
Kreditné rozloženie
AAA 58.12
AA 15.93
A 18.93
BBB 6.92
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.10
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0.48% United States Treasury Notes 4.125% 0.44%
United States Treasury Notes 3.5% 0.42% United States Treasury Notes 2.875% 0.41%
United States Treasury Notes 3.375% 0.41% United States Treasury Notes 1.25% 0.4%
United States Treasury Notes 1.375% 0.4% United States Treasury Notes 1.625% 0.39%
United States Treasury Notes 1.875% 0.39% United States Treasury Notes 2.75% 0.39%