Fund: XTGIFBE

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
LU0290357929
08-06-2007
Bond
Bonds Inflation-linked - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
203.4200
05-10-2023
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.95% -4.98% -8.07% -4.85% -3.14% -6.39% -1.59% -1.90% 0.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -3.27% 1.12% 1.38% 1.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.88% 14.50% 5.82% 2.93% 2.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.35% 100.35%
Other 0.08% 0.08%
Cash 220.20% 220.63% -0.42%
Veľkosť fondu
Aktíva6,051 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 100.35
Derivatives -0.42
Výnos do splatnosti p.a.6.17
Modifikovaná durácia9.08
Kreditné rozloženie
AAA 59.65
AA 29.54
A 5.25
BBB 5.26
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.625% 1.68% United States Treasury Notes 0.375% 1.64%
United States Treasury Notes 0.25% 1.64% United States Treasury Notes 0.125% 1.58%
United States Treasury Notes 1.125% 1.55% United States Treasury Notes 0.125% 1.51%
United States Treasury Notes 0.625% 1.49% United States Treasury Notes 0.125% 1.47%
United States Treasury Notes 0.375% 1.47% United States Treasury Bonds 2.375% 1.46%