Fund: XTGIFBE

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
LU0290357929
08-06-2007
Bond
Bonds Inflation-linked - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
217.4000
18-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.48% 2.72% 2.52% 6.68% 1.95% -5.33% -1.62% -0.40% 0.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -4.90% -1.16% 0.19% 0.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.21% 12.94% 6.53% 2.72% 2.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.10% 99.10%
Other 0.02% 0.02%
Cash 215.56% 214.68% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva4,834 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.10
Derivatives 0.88
Výnos do splatnosti p.a.4.50
Modifikovaná durácia9.02
Kreditné rozloženie
AAA 6.43
AA 83.20
A 4.45
BBB 5.92
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.625% 1.73% United States Treasury Notes 0.375% 1.69%
United States Treasury Notes 0.125% 1.58% United States Treasury Notes 1.125% 1.54%
United States Treasury Notes 0.125% 1.53% United States Treasury Notes 0.375% 1.51%
United States Treasury Notes 0.125% 1.5% United States Treasury Notes 0.625% 1.5%
United States Treasury Notes 0.125% 1.49% United States Treasury Notes 0.5% 1.47%