Fund: XTSP52

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C USD
LU0411078552
18-03-2010
Equity
Equity - US - Large Cap
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
196.5500
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.58% 7.67% 32.87% 40.17% 58.97% 12.22% 22.81% 20.66% 19.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.20% 23.01% 22.07% 20.83% 20.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.38% 66.11% 20.38% 17.22% 9.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond
Other 100.00% 100.00%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva2,858 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS S&P 500 2x Leveraged Daily NR USD 100%