Fond: ABALCBU

Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund
Dlhopisový
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy
LU0094548533
Aberdeen Global Fund
USD
100 000
6.38%
Rýchle porovnanie