Fond: ABAPU

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik
LU0011963245
Aberdeen Global Fund
USD
100 000
6.38%
Rýchle porovnanie