Fond: AMBEHY

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE
Dlhopisový
dlhopisy - S vysokým výnosom
LU0119110723
Amundi Luxembourg SA
EUR
100 000
4.5%
Rýchle porovnanie