Fond: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
Dlhopisový
dlhopisy - Globálne
LU0119133188
Amundi Luxembourg SA
USD
1 000
4.5%
Rýchle porovnanie