Fond: AMEJVE

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik
LU0557866588
Amundi Luxembourg SA
EUR
100
4.5%
Rýchle porovnanie