Fond: AMEJVJC

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik
LU1049755934
Amundi Luxembourg SA
CZK
25 000
4.5%
Rýchle porovnanie