Fond: AMEKU

AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA - AU
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
LU0158082171
Amundi Luxembourg SA
USD
100 000
4.5%
Rýchle porovnanie