Fond: AZEEGC

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Európa
LU0980730948
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
CHF
1 000
5%
Rýchle porovnanie