Fond: AZEEGG

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-GBP) GBP - acc
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Európa
LU0980735236
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
GBP
1 000
5%
Rýchle porovnanie